Kom i gang

Kvinne som sitter med en laptop og en kaffekopp. Illustrasjon.

Ved å bruke Altinn i digitaliseringsarbeidet får du: 

 • Samarbeide med flere andre etater og kommuner
 • Være med på å videreutvikle Altinn som fellesoffentlig løsning
 • Store besparelser ved å gjenbruke Altinns komponenter 
 • Kvalitetssikrede og moderne løsninger i dialogen med brukerne

 

Ny i Altinn?

For å kunne bruke Altinn til å lage digitale tjenester trenger du at etaten eller kommunen din lager en avtale med oss for å bli tjenesteeier i Altinn. Du kan sjekke her om dere allerede har en avtale og lese mer om hvordan du går frem i Guide: Bli tjenesteeier i Altinn

Lurer du på hva Altinn koster? Les om det i Hvordan fungerer Altinns prismodell?.

 

Hvordan kommer jeg i gang med utviklingen?

Hvor lang tid eller hvor mye ressurser du trenger for å utvikle tjenester i Altinn vil være forskjellig alt etter hva du skal lage. Her er noen overordnede trinn det kan være greit å følge:

 1. Hva er behovet og hvordan skal det løses? 
  Tenk nøye gjennom hele prosessen fra et brukerperspektiv. Hva er utfordringen og hvem skal den løses for? Hva er databehovet? Lag gjerne en skisse til kommunikasjon med brukeren og test skissen på folk i målgruppen.

  God planlegging er nøkkelen til et godt resultat. Få flere tips i Guide: Hvordan jobbe brukerorientert?

 2. Utvikle tjenesten i Altinns verktøy
  Du kan utvikle tjenesten ved å bruke Altinn Studio eller Altinn tjenesteutviklingsløsning (TUL). Altinn studio er et nytt verktøy der du kan lage skjematjenester eller bruke Altinn API til å lage applikasjoner i egen løsning.

  Informasjon om hvordan du utvikler tjenester i Altinn finner du på utviklingssidene 
 3. Fungerer det tekniske som det skal?
  Du kan teste tjenestene dine underveis i utviklingen ved å bruke Altinn sitt testmiljø.

 4. Teste tjenesten på brukerne
  Når du har kommet så langt i utviklingen er det også viktig å brukerteste den endelige løsningen på folk i målgruppen. På den måten sikrer man at det ikke er noen hinder for de som skal bruke tjenestene. Det kan alltid betale seg å teste tjenestene for brukervennlighet!

 5. Oversikt over data
  Når du har satt tjenesten ut i produksjon sender du ut skjema, meldinger og svar fra eget fagsystem. Du kan også ha oversikt over hva som er sendt ut og hva brukerne har sendt inn i “tjenesteeiers arkiv”.

Trenger du hjelp til å komme i gang?

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99