Altinn Studio

Altinn Studio er verktøyet for å utvikle digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.
Kvinne som sitter med en laptop og en kaffekopp. Illustrasjon.

Effektiv digitalisering

Digitalisering av offentlige tjenester blir best når etatene samarbeider og deler data. Derfor har vi laget Altinn studio. Her lager du gode digitale tjenester basert på Altinns sikre infrastruktur, og du kan bruke tekniske komponenter og koblinger som allerede eksisterer i Altinn.

Brukervennlig verktøy

Det skal være enkelt å lage brukervennlige, universelt utformede tjenester. Enkle skjema og meldinger lager du uten teknisk spisskompetanse. For mer avanserte oppgaver, kan verktøyet brukes både av fagpersoner og utviklere. Samarbeid i Altinn studio helt fra tidlige ideer til spesifikasjon og utvikling.

Deling og gjenbruk

Få enkel tilgang til registerdata fra blant annet Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Lær av andre etater ved å utforske deres tjenester. Du ser både de ferdige tjenestene, og hvordan de er bygget opp med kode og datakilder. Du har full kontroll over egen tjeneste og hvem du ønsker å dele denne med, men vi oppfordrer alle til å dele ideer, løsninger og maler.

Hvorfor skal du bruke Altinn Studio?

 • Et sikkert, fleksibelt og brukervennlig verktøy for å lage tjenester
 • Nye, moderne og brukervennlige digitale tjenester presentert til dine sluttbrukere
 • Altinns sikre tekniske infrastruktur
 • Selvbetjent utvikling og produksjonssetting
 • Mulighet til å gjenbruke kode, data, funksjonalitet, logikk og dynamikk som andre har delt
 • Mulighet til å gjenbruke ferdige GUI-komponenter som er brukertestet og universelt utformet
 • Et verktøy som tilrettelegger for samarbeid innad og på tvers av organisasjoner

 

Slik tar du i bruk Altinn Studio:

MVP for Altinn Tjenester 3.0 (som Altinn Studio er en del av) er lagd for å lage applikasjoner for innsending av data fra en sluttbruker til en tjenesteeier.  

Som tjenesteutvikler uten kodekompetanse kan du:

 • Lage en skjema-applikasjon basert på eksisterende datamodell (fortrinnsvis SERES eller OR) med en del begrensninger:
  - Kun ett språk
  - Kun én side - alle felter løpende under hverandre
  - Superenkel arbeidsflyt: Utfylling og arkivering (ikke eksplisitt innsendingssteg, signering, betaling mm.)
  - Ingen logikk i skjema (kalkuleringer, valideringer, dynamikk)
  - Ingen forhåndsutfylling
  - Ingen annen tilgangsstyring enn aktørtype (konkursbo / virksomhet / privatperson / underenhet)
 • Produksjonssette applikasjonen i TT02 (selvbetjent (med unntak av bestilling første gang en tjenesteeier vil sette noe i produksjon))
 • Teste som sluttbruker i testmiljøet (portal-utfylling)

 

Som tjenesteutvikler med kodekompetanse (C# og JavaScript) kan du:

 • Lage en skjema-applikasjon basert på eksisterende datamodell (fortrinnsvis SERES eller OR) med et par begrensninger:
  - Kun ett språk
  - Kun én side - alle felter løpende under hverandre
  - Begrenset arbeidsflyt: Utfylling, bekreftelse, Tjenesteeier-feedback, arkivering (ikke fullverdig signering, betaling mm.)
 • Sette opp backend- og frontend-logikk i skjemaet
 • Sette opp instansieringslogikk og tilgangsstyringsregler
 • Sette opp forhåndsutfylling fra Altinns kopi av Enhetsregisteret og Folkeregisteret og brukernes profildata i Altinn
 • Bruke åpne eksterne API-er til logikk og/eller forhåndsutfylling
 • Gjøre applikasjonsutvikling og -test lokalt
 • Produksjonssette applikasjonen i TT02 (selvbetjent (med unntak av bestilling første gang en tjenesteeier vil sette noe i produksjon))
 • Teste som sluttbruker i testmiljøet (portal-utfylling)
 • Hente innsendte data via API
 • Bruke API for instansiering av tjeneste på vegne av sluttbruker

 

Merk! Listen under viser planlagt leveransetidspunkt - forsinkelser kan oppstå. Listen er et utvalg - ikke en komplett oversikt over planlagte leveranser.

 

Q3 2020

 • Støtte for flere språk
 • Bruk av lukkede API-er i en app
 • Meldingsfunksjonalitet
 • Nedtrekkslister og repeterende grupper

 

Q4 2020

 • Skjema med mange datapunkter / flere sider
 • Signering (enkel)
 • Lag ny kopi (fra tidligere innsending)

 

2021 og utover

 • Kompleks signeringsfunksjonalitet (brukerstyrt/parallell o.l.)
 • Flere steg i en prosess (betaling, samtykke o.l.) / enkle tjenestekjeder
 • Datamodellering i Altinn Studio
 • Hendelsesbaserte tjenester
 • Mer funksjonalitet tilgjengelig for ikke-programmerere

Du kan teste ut verktøyet ved å logge deg på altinn.studio. For å logge inn må du først lage en bruker i Github. Se mer om hvordan komme i gang på utviklingsveiledningen til Altinn studio.

Altinn studio er under kontinuerlig utvikling, så det vil være stadige forbedringer med ny funksjonalitet og feilretting.

Altinn studio er tilgjengelig for alle som åpen kildekode på Altinns Github.

Ønsker du å publisere tjenestene dine på altinn.no eller benytte deg av Altinns infrastruktur? Da trenger du en avtale hos oss. Send en e-post en av våre serviceledere for å diskutere en mulig avtale. I tillegg må tjenesteeier godta bruksvilkår for Altinn i skyen.

Altinn studio vil over tid erstatte de tidligere verktøyene InfoPath, TUL og SERES domeneklient.

Du kan produksjonssette tjenester til testmiljø gjennom Altinn (ble tilgjengelig fra februar 2020). Å produksjonssette tjenester til produksjonsmiljøet (skarpe data) blir tilgjengelig juni 2020.

Av erfaring vet vi at det tar lang tid å finne ut av hvordan en ny tjeneste skal være. Derfor oppfordrer deg til å allerede nå tenke på hvordan de nye tjenestene skal fungere.

Gamle verktøy vil være tilgjengelige for endringer i eksisterende tjenester frem til 2026.

 • Du kan bidra direkte med kildekode, siden prosjektet ligger åpent tilgjengelig på Github
 • Du kan følge teamet som jobber med utviklingen av tjenester 3.0 og bidra direkte med endringsønsker, feil og spørsmål gjennom backlogen i Github 
 • Du kan delta på prosjektets webinarer, som holdes månedlig og blir annonsert fortløpende her på Altinn digitalisering. Se alle arrangementer her
 • Du kan melde deg til noen av prosjektets referansegrupper og delta i brukertest, workshops og løpende avklaringer når teamet jobber med temaer du er interessert i

Prosjektet har månedlige webinarer med status og demo. Disse vil bli annonsert fortløpende her på Altinn digitalisering.  

Du kan følge backlogen til teamet som jobber med utviklingen på Github.

Du kan lese mer her på sidene for teknisk dokumentasjon.

Ønsker du å diskutere en mulig avtale med Altinn, kan du se hvordan i Kom i gang med Altinn.