Driftsmeldinger

Vi oppdaterer deg på nye releaser og driftsmessige hendelser som kan være relevante for deg i tjenesteutviklingen.

Vi tilbyr også driftsvarsler på RSS. Dersom du ønsker å motta varslene i Slack via Altinn sin åpne kanal altinn.slack.com kan du bruke denne delingslenken.

Informasjon om utfasing av SERES
Viser til brev om utfasing av SERES, samt tidligere informasjon om planlagt import av XSD-er fra produksjonsmiljøet til Altinn II til tjenesteeiers repository i Altinn Studio. Den nye datamodelleringsløsningen er ferdig og klar til bruk. Det ble utført en import av XSD-er den 23. november og den 6. desember. Spørsmål knyttet til den nye datamodelleringsløsningen kan stilles i slack-kanalen #datamodelling på altinn.slack.com. Alternativt så kan spørsmål sendes på e-post til tjenesteeier@altinn.no. Den nye datamodelleringsløsningen vil bli demonstrert på Altinn-kaffen den 8. desember. Se dokumentasjon: Erstatning for Seres i Altinn Studio
Endring i henting av arkiverte/slettede meldinger
Meldinger som arkiveres eller slettes vil være tilgjengelig via endepunkt https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/... i en tidsbegrenset periode på to år etter arkivering/sletting. Endringslogg 22.10
TUL har flyttet til skyen og ny løsning er klar til bruk
Den nye TUL-løsningen er da produksjonssatt og åpen for alle tidligere brukere av gamle TUL. Løsningen oppdateres 26.09.2022, For mer info om hvordan du tar nye TUL i bruk, se infoside. Informasjon om nye TUL

Utgåtte driftsmeldinger

Tjenesteutviklingsløsningen (TUL) - Problemer med å åpne skjema i infopath

Løst/Utgått

Forsøk på åpning av Infopathskjema gir for tiden feilmelding. Vi jobber med å finne løsning.

Vedlikehold i Altinn 2 PROD miljø uke 46

Løst/Utgått

Det er planlagt vedlikehold i Altinn Produksjon fra søndag 13. november kl. 18 til og med onsdag 16.november (tentativt). Det kan oppleves sporadisk treghet på Altinn 2 tjenester i perioden. Så lenge vedlikeholdet pågår vil produksjonsetting av skjema og kodelister stoppes. Men det er mulig å gjøre unntak dersom vi får beskjed fra tjenesteeiere om at det haster.

Altinn Produksjon: Ny release mandag 21. november - versjon 22.11

Løst/Utgått

Release v22.11 deployes til Altinn Produksjon mandag 21. november i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-21:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

Altinn TT02: Ny release mandag 14. november - versjon 22.11

Løst/Utgått

Release v22.11 deployes til Altinn TT02 mandag 14. november i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

Forsinkelse på tilbakemelding på skattekort

Løst/Utgått

Vi har for tiden forsinkelser på tilbakemelding på skattekort fra Skatteetaten. Det jobbes med å løse dette.

Altinn Produksjon: Ny release mandag 24. oktober - versjon 22.10

Løst/Utgått

Release v22.10 deployes til Altinn Produksjon mandag 24. oktober i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-21:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

PROD. Forsinkelse på tilbakemelding på tjenester fra Skatteetaten

Løst/Utgått

Vi har for tiden forsinkelser på tilbakemelding på flere av Skatteetatens tjenester. Vi jobber med å løse dette.

Problemer med A-melding i TESTMiljø (TT02)

Løst/Utgått

Det er dessverre fremdeles problemer med a-meldinger i testmiljøet ETM2 som fører til at innsendere ikke mottar tilbakemelding. Det jobbes med saken.

Ustabilitet i TUL (tjenesteutviklingsløsningen)

Løst/Utgått

Det er for tiden ustabilitet i TUL. Vi jobber med å rette dette.

Altinn TT02: Ny release mandag 17. oktober - versjon 22.10

Løst/Utgått

Release v22.10 deployes til Altinn TT02 mandag 17. oktober i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt. Releasenotes publiseres senere.