Vi oppdaterer deg på nye releaser og driftsmessige hendelser som kan være relevante for deg i tjenesteutviklingen.

Vi tilbyr også driftsvarsler på RSS. Dersom du ønsker å motta varslene i Slack via Altinn sin åpne kanal altinn.slack.com kan du bruke denne delingslenken.

TT02: Deploy av ny release mandag 11. november - versjon 19.11
Release v19.11 skal deployes til TT02 mandag 11. november i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Følgende side gir mer informasjon om innholdet i denne releasen
Ny varslingsløsning fra Altinn sentralforvaltning
Altinn legger om sin varslingsløsning fra og med fredag den 8. november kl. 10:00, dette som følge av at nettsidene altinnett.brreg.no og altinn.brreg.no gradvis skal fases ut. Les mer om nytt varslingssystem her.