Vi oppdaterer deg på nye releaser og driftsmessige hendelser som kan være relevante for deg i tjenesteutviklingen.

Vi tilbyr også driftsvarsler på RSS. Dersom du ønsker å motta varslene i Slack via Altinn sin åpne kanal altinn.slack.com kan du bruke denne delingslenken.

PROD: Ny release mandag 16. desember - versjon 19.12
Release v19.12 skal deployes til PROD mandag 16. desember i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-22:00. Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. https://altinn.github.io/docs/ny-funksjonalitet/releases/2019/19-12/
PROD: Ny release mandag 16. desember - versjon 19.12
Release v19.12 skal deployes til PROD mandag 16. desember i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-22:00. Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Versjon 19.12
PROD stenges for bruk 01.01.2020
PROD stenges for bruk 01.01.2020 i tidsrommet 17:00 til ca. 23:00. På grunn av kommune- og regionreformene skal adresser oppdateres i løsningen.
Vedlikehold NVE 31.12.2019 - 02.01.2020
Det vil være nedetid for alle NVEs Altinn-tjenester f.o.m. 31.12.2019 kl. 17:00 t.o.m. 02.01.2020 kl. 08.30. Dette fordi BRREG tar ned sine tjenester for vedlikehold f.o.m. 31.12.2019 kl. 18:00 t.o.m. 02.01.2020 kl. 08.00.
LØST:Problemer med tilbakemelding A-meldinger
Det er problemer med utsending av tilbakemeldinger på A-ordningen for øyeblikket. Det jobbes med saken.
LØST:Problemer med tilbakemelding A-meldinger
Det er problemer med utsending av tilbakemeldinger på A-ordningen for øyeblikket. Det jobbes med saken.
Utfasing av TLS 1.0. og 1.1. i Altinns Produksjonsmiljø
Viser til tidligere driftsvarslet informasjon vedrørende utfasing av TLS 1.0 og 1.1 i Produksjonsmiljøet. Endelig dato for utfasing er satt til 14. januar kl. 08.00.
Utfasing av TLS 1.0. og 1.1. i Altinns Produksjonsmiljø
Viser til tidligere driftsvarslet informasjon vedrørende utfasing av TLS 1.0 og 1.1 i Produksjonsmiljøet. Endelig dato for utfasing er satt til 14. januar kl. 08.00.

Utgåtte driftsvarsler

2019-12-06-Vedlikehold 11. og 12. desember i TT02

Løst/Utgått

Med bakgrunn i planlagt vedlikehold i TT02, den 11. og 12.12.19, kan det oppstå forstyrrelser i tidsrommet 21:00 til 22:00.

2019-12-05-Deploy av ny release mandag 9. desember - versjon 19.12

Løst/Utgått

Release v19.12 skal deployes til TT02 mandag 9. desember i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy.

2019-11-13-PROD: Ny release mandag 18. november - versjon 19.11

Løst/Utgått

Release v19.11 skal deployes til PROD mandag 18. november i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-22:00. Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy.

2019-11-08-TT02: Deploy av ny release mandag 11. november - versjon 19.11

Løst/Utgått

Release v19.11 skal deployes til TT02 mandag 11. november i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy.

2019-11-08-Ny varslingsløsning fra Altinn sentralforvaltning

Løst/Utgått

Altinn legger om sin varslingsløsning fra og med fredag den 8. november kl. 10:00, dette som følge av at nettsidene altinnett.brreg.no og altinn.brreg.no gradvis skal fases ut.