Driftsmeldinger

Vi oppdaterer deg på nye releaser og driftsmessige hendelser som kan være relevante for deg i tjenesteutviklingen.

Vi tilbyr også driftsvarsler på RSS. Dersom du ønsker å motta varslene i Slack via Altinn sin åpne kanal altinn.slack.com kan du bruke denne delingslenken.

Altinn 3.0 Endring i Events
Vi vil gjerne informere om en viktig endring som vil skje i Events den kommende tiden. Endringen beører utgående IP som benyttes for å pushe ut events til alle abonnenter. Vi endrer nå oppsettet vårt slik at det framover kun vil være én statisk IP å forholde seg til per miljø. Ny IP for TT02: 20.100.24.41 Ny IP for produksjon: 20.100.46.139 Denne endringen gjør vi blant annet for å gjøre det enklere for både tjensteeiere og sluttbrukersystemer å vite at eventene som sendes kommer fra oss og ingen andre. Det vil da være mulig å whitelist IP-adressen som benyttes, og det garanteres at denne er statisk. Vi vil selvfølgelig informere dere i god tid hvis det blir behov for å endre IP-adressen ved en senere anledning. Plan for utrulling av ny IP: - TT02 kl 12:00 12. april - Produksjon kl 12:00 19. april. Hvis dere har spørsmål eller bekymringer, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss. Takk for deres forståelse og samarbeid! altinn.slack.com
Altinn 3.0 Endring i Events
Vi vil gjerne informere om en viktig endring som vil skje i Events den kommende tiden. Endringen beører utgående IP som benyttes for å pushe ut events til alle abonnenter. Vi endrer nå oppsettet vårt slik at det framover kun vil være én statisk IP å forholde seg til per miljø. Ny IP for TT02: 20.100.24.41 Ny IP for produksjon: 20.100.46.139 Denne endringen gjør vi blant annet for å gjøre det enklere for både tjensteeiere og sluttbrukersystemer å vite at eventene som sendes kommer fra oss og ingen andre. Det vil da være mulig å whitelist IP-adressen som benyttes, og det garanteres at denne er statisk. Vi vil selvfølgelig informere dere i god tid hvis det blir behov for å endre IP-adressen ved en senere anledning. Plan for utrulling av ny IP: - TT02 kl 12:00 12. april - Produksjon kl 12:00 19. april. Hvis dere har spørsmål eller bekymringer, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss. Takk for deres forståelse og samarbeid! altinn.slack.com
SERES er lagt ned
Vi viser til tidligere informasjon om utfasingen av SERES innen 1. mars, og overgang til ny datamodellerinsløsning i Altinn Studio. SERES er nå lagt ned som datamodelleringsløsning. Spørsmål knyttet til den nye datamodelleringsløsningen i Altinn Studio kan stilles i slack-kanalen #datamodelling på altinn.slack.com eller sendes på e-post til tjenesteeier@altinn.no. Lenke til slack-kanalen #datamodelling
TUL har flyttet til skyen og ny løsning er klar til bruk
Den nye TUL-løsningen er da produksjonssatt og åpen for alle tidligere brukere av gamle TUL. Løsningen oppdateres 26.09.2022, For mer info om hvordan du tar nye TUL i bruk, se infoside. Informasjon om nye TUL

Utgåtte driftsmeldinger

Altinn Produksjon: Ny release mandag 20. mars - versjon 23.3

Løst/Utgått

Release v23.3 deployes til Altinn Produksjon mandag 20. mars i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-21:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

Endring i henting av arkiverte/slettede meldinger

Løst/Utgått

Meldinger som arkiveres eller slettes vil være tilgjengelig via endepunkt https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/... i en tidsbegrenset periode på to år etter arkivering/sletting.

Altinn TT02: Ny release mandag 13. mars - versjon 23.3

Løst/Utgått

Release v23.3 deployes til Altinn TT02 mandag 13. mars i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

Altinn 2 er nede

Løst/Utgått

Det har dessverre oppstått en feil etter vedlikehold i altinn2 og systemet er nede. Leverandøren jobber for fullt med å få løsningen opp igjen.

Altinn 2 er nede

Løst/Utgått

Det er dessverre oppstått en feil etter vedlikehold i produksjon, leverandøren jobber for fullt med å få rettet opp i miljøet.

SERES Domeneklient er nede

Løst/Utgått

FEILEN ER LØST. --- Det er feil på løsningen som gjør at man ikke får logget inn på SERES Domeneklient. Feilen gjelder både når man bruker VMware og når man kjører klienten lokalt. Det jobbes med saken.

Altinn Produksjon: Ny release mandag 20. februar - versjon 23.2

Løst/Utgått

Release v23.2 deployes til Altinn Produksjon mandag 20. februar i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-21:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

Altinn TT02: Ny release mandag 13. februar - versjon 23.2

Løst/Utgått

Release v23.2 deployes til Altinn TT02 mandag 13. februar i tidsrommet kl. 09:00-19:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 18:00-19:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.

Påminnelse: SERES fases ut 1. mars 2023

Løst/Utgått

Vi viser til tidligere informasjon om utfasingen av SERES, og minner om at tjenesteeier må verifisere og eventuelt påse at data som det ønskes å tas vare på er hentet ut fra SERES og overført til den nye datamodelleringsløsningen i Altinn Studio før 1. mars 2023. Informasjon om utfasingen av SERES og demonstrasjon av den nye datamodelleringsløsningen ble gitt på Altinn-kaffen den 8. desember (se video: https://vimeo.com/manage/videos/779209864/3ee90bfaa0). Spørsmål kan stilles i slack-kanalen #datamodelling på altinn.slack.com eller sendes på e-post til tjenesteeier@altinn.no.

Altinn Produksjon: Ny release mandag 23. januar - versjon 23.1

Løst/Utgått

Release v23.1 deployes til Altinn Produksjon mandag 23. januar i tidsrommet kl. 08:00-22:00. Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i tidsrommet kl. 20:00-21:00. Alle forsendelser i dette tidsrommet legges i kø og vil bli håndtert etter utført deploy. Forsendelser fra sluttbrukersystemer vil ikke bli påvirket og vil gå som normalt.