Tjenester med integrasjon mot Altinn

Dette er skjema og tjenester som er tilrettelagt for innsending gjennom datasystemer/ekstern programvare. Under hver tjeneste finner du veiledning til hvordan du kobler systemet ditt opp mot tjenestene. En forutsetning er at du har utviklet grensesnitt mot Altinn i forkant.

Vi har laget en egen veiledning for tjenesteeiere som skal legge ut informasjon i ny løsning og denne finner du her: Veiledning for tjenesteeiere