Utvikling

Vi er på vei inn i en ny generasjon for sammenhengende digitale tjenester. I denne overgangsfasen har vi valgt å dele opp utviklingssidene. Dersom du skal utvikle nye tjenester, anbefaler vi at du tar i bruk Altinn 3 og vår nye utviklingsløsning Altinn Studio.


Altinn 2 ⇢ Altinn 3

Altinn 3 og vårt nye verktøy “Altinn Studio” erstatter TUL og SERES. Med Altinn Studio kan du lage alt fra helt enkle skjema til avanserte applikasjoner.

Dokumentasjon

De gamle utviklingssidene vil være tilgjengelig under dokumentasjon for Altinn 2, mens utviklingsguider og brukerdokumentasjon for Altinn Studio finner du under dokumentasjon for Altinn 3.

Altinn 2: Under utfasing Dokumentasjon for Altinn 2
Altinn 3: Fremtidens tjenester Dokumentasjon for Altinn 3

APIer

Altinn 3 har nye API-er, som er beskrevet i dokumentasjon for Altinn 3, mens de øvrige APIene er beskrevet i dokumentasjon for Altinn 2.

Datamodellering

Vi anbefaler å ta i bruk datamodellering i Altinn Studio for alt arbeid med datamodeller. Første versjon ble lansert 1. desember 2022. I løsningen kan man også gjenbruke datamodeller lagd i andre verktøy som f.eks. Seres. Du kan lese mer om løsningen på Altinn Studio Datamodellering.