Hjelp

Våre digitale veiledere kan hjelpe deg både med å komme i gang, og bistå underveis i utviklingen hvis det er behov. Kontakt oss gjerne for et innledende møte hvor vi ser på mulighetene for å bruke Altinn i digitaliseringsarbeidet. Når din etat har skrevet under på en avtale med oss tilbyr vi også regelmessige statusmøter underveis i utviklingen, dersom det er ønskelig.

Spørsmål du kanskje har:

Altinn er en offentlig felleskomponent som kan benyttes av statlige etater, kommuner og fylkeskommuner, samt andre offentlige virksomheter. Det er altså bare offentlige virksomheter som kan bli tjenesteeiere og bruke Altinn til å lage digitale tjenester for å kommunisere med private virksomheter eller privatpersoner.

Hvis du lurer på om dere kan bli en del av samarbeidet og bli tjenesteeier i Altinn så send en henvendelse til digitalisering@altinn.no.

Altinn er et samarbeid og et spleiselag. Kostnadene til å utvikle og videreutvikle funksjonalitet som benyttes av flere tjenesteeiere er sentralfinansiert over statsbudsjettet. Kostnadene til drift og forvaltning, samt videreutvikling av spesiell funksjonalitet, blir fordelt på de som er tjenesteeiere. Det viktigste kriteriet for hvordan kostnadene fordeles er størrelse - i betydningen potensial for bruk av Altinn i den enkelte etaten (antall potensielle transaksjoner).

Du kan lese mer i guide til Altinns prismodell.

Ja. Både statlige etater, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter kan bli en del av samarbeidet som tjenesteeier i Altinn. Vi håper flere kommuner vil ta i bruk Altinn og utvikle tjenester som kan deles og gjenbrukes av andre kommuner.

Den nye personopplysningsloven (GDPR) har ikke krevd vesentlige endringer i Altinn. Det skyldes at det meste var på plass fra før av. Personvern og datasikkerhet har alltid hatt førsteprioritet i Altinn og vi jobber i tett samarbeid med Brønnøysundregistrene, som forvalter Altinn-løsningen. Vi har hatt et eget personvernombud i snart ti år, og personvern er sentralt i alle deler av vår virksomhet.

Les mer om Altinn og ny personvernlov/GDPR.

Dette varierer ut fra hvilken type tjeneste eller produkt dere ønsker å utvikle. En enkel tjeneste vil kunne være i produksjon i løpet av et par måneder, men mer vanlig er det at det tar opp mot seks måneder. Dette kan høres litt mye ut, men omfatter både planlegging, design, utvikling, test og produksjonssetting. I tillegg til utvikling av selve tjenesten er det behov for å tilrettelegge dine egne systemer for å sende data til/fra Altinn. Erfaringen vår er at dette er mer tidkrevende enn man tror.

Når den første tjenesten er etablert vil det ta kortere tid for hver gang en ny tjeneste skal etableres. Våre digitale veiledere vil hjelpe dere både med å komme i gang, og bistå dere underveis i utviklingen hvis det er behov.