Guide: Kom i gang med Altinn

Vi ønsker å ha kontroll på hvem som bruker Altinn slik at vi ivaretar krav til sikkerhet i våre løsninger. Derfor krever de fleste produktene våre at dere lager en avtale med oss før dere går i gang. Når dere har skrevet under på avtalen er dere en del av samarbeidet Altinn. Dere får tilgang til alle produktene våre og hjelp fra våre digitale veiledere til å komme i gang med digitaliseringsarbeidet.


Statlige etater, direktorater, tilsyn eller fylkeskommuner og kommuner kan ta i bruk Altinn.

Slik går dere frem:

 1. Møte med våre veiledere
  Vi hjelper dere gjerne med å se på muligheter for å bruke Altinn i digitaliseringsarbeidet. Gi beskjed om at du vil bli tjenesteeier, så avtaler vi et møte. Vi viser hvilke muligheter det er i Altinn og sammen diskuterer vi hvordan Altinn kan brukes best for deres spesifikke behov.
 2. Skrive under på en samarbeidsavtale 
  Når vi har blitt enige om hvordan dere skal bruke Altinn i arbeidet, skriver vi under på en samarbeidsavtale. En slik avtale sikrer at vi er enige om hvem som har ansvar for hva - Altinn som forvalter av Altinn-løsningen og dere som eier av tjenestene på Altinn-løsningen.

  Innsending via REST API og Altinn API for integrasjon mot tjenester i Altinn (datasystem/sluttbrukersystem) krever ikke en avtale. Disse produktene kan tas i bruk med det samme. For bruk av Digital post til virksomheter trenger du heller ikke skrive under på en avtale, men må signere bruksvilkår.
 3. Oppstartsmøte
  Når avtalen er inngått tar vi som regel et møte for å sikre at dere kommer godt i gang med Altinn. Hvis dere mangler tilganger til utviklingsløsninger og dokumentasjon ordner vi det i møtet. Dere får også mulighet til å ta opp spørsmål dere skulle ha, og vi stiller med de riktige ressursene til å svare på spørsmålene.
 4. Få fart på digitaliseringsarbeidet
  Etter at dere har skrevet under på samarbeidsavtalen får dere en fast kontakt i Altinn som dere kan ringe, skrive til eller booke møte med hvis dere trenger hjelp. Det vil være en av våre serviceledere som har ansvaret for å veilede dere.

  Vårt mål er at dere skal komme i gang så raskt som mulig med digitaliseringsarbeidet og få gode løsninger ut til brukerne!

Lurer du på hva Altinn koster?

Det kan du lese mer om i guide til Altinns prismodell.