Raskere lånesøknad med samtykke for Sparebank 1-kunder

Når SpareBank 1 sine kunder søker om lån, kan de gi sitt samtykke til at skattemelding og lønnsslipp hentes via Altinn. Det gjør søknadsprosessen enklere, og kundene får raskere svar på lånesøknadene sine.

Da SpareBank1 lanserte samtykkebasert lånesøknad i juni 2017, var deres kunder de første i Norge som ble tilbudt denne tjenesten. Kundene behøver ikke lenger bruke tid på å finne frem de nødvendige papirene og sende dem til banken. SpareBank 1 henter selv informasjon om inntekt, formue og gjeld fra Skatteetaten basert på et samtykke via Altinn som kunden gjør i låneprosessen. Både banken og kundene har fått en raskere og smidigere prosess.

Mobilskjerm med knapp for å søke om lån. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (1 av 5)

Bruker søker om boliglån på bankens nettside.

PC-skjerm med ukjent innhold. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (2 av 5)

For å vurdere søknaden trenger banken informasjon om brukerens inntekt. De ber derfor om tilgang til disse dataene hos skatteetaten.

To mobilskjermer, den ene for pålogging, den andre for samtykke. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (3 av 5)

Brukeren logger inn med id-porten og samtykker til deling av informasjonen banken er ute etter.

PC-skjerm som viser inntekt. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (4 av 5)

Banken mottar dataene de trenger fra Skatteetaten. De kan vurdere søknad og betalingsevne med en gang.

Mobilskjerm som viser status som innvilget. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (5 av 5)

Brukerne får umiddelbart svar på sin søknad.

Mobilskjerm med knapp for å søke om lån. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (1 av 5)

Bruker søker om boliglån på bankens nettside.

PC-skjerm med ukjent innhold. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (2 av 5)

For å vurdere søknaden trenger banken informasjon om brukerens inntekt. De ber derfor om tilgang til disse dataene hos skatteetaten.

To mobilskjermer, den ene for pålogging, den andre for samtykke. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (3 av 5)

Brukeren logger inn med id-porten og samtykker til deling av informasjonen banken er ute etter.

PC-skjerm som viser inntekt. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (4 av 5)

Banken mottar dataene de trenger fra Skatteetaten. De kan vurdere søknad og betalingsevne med en gang.

Mobilskjerm som viser status som innvilget. Illustrasjon.

Slik fungerer samtykke (5 av 5)

Brukerne får umiddelbart svar på sin søknad.

Styrker kundens personvern

Thorin Moldestad er prosjektleder for samtykkebasert lånesøknad i SpareBank 1 Banksamarbeidet. Hun forteller at det er kun relevante data for lånesøknaden som blir overført, slik at kunden ikke lenger trenger å gi fra seg all informasjon i skattemeldingen. Det elektroniske samtykket er tidsbegrenset, og gjelder kun for én bank.

– Samtykkebasert lånesøknad styrker kundenes personvern ved at bankene kun får overført informasjon de trenger rett inn i sitt system. Kunden unngår å sende over papirer som kan komme på avveie, og informasjonen oppbevares kun i forbindelse med lånesøknaden.

En god løsning

Det er mye som skal på plass når flere offentlige og private aktører samarbeider om en ny og banebrytende tjeneste. - For oss var det relativt enkelt å ta i bruk samtykkefunsjonaliteten i Altinn. Integrasjonsjobben mot API-ene var ukomplisert og de var godt beskrevet. I prosessen tok det noen runder for å forstå behovene våre, samt avklare ansvarsforholdet mellom Altinn og Skatteetaten. Vi hadde i tillegg noen utfordringer knyttet til enkelte begreper, som hva en «pilot» egentlig innebærer. Men alt løste seg til slutt og vi har fått en god løsning, sier Moldestad.

Metodikk og utfordringer underveis

- I prosjektperioden hadde vi fokus på å jobbe agilt, og på å digitalisere flyten mot kundene. Dette klarte vi, selv om vi ikke kunne automatisere bruken av alle data fra Skatteetaten fra dag én. Tilnærmingen vi hadde gav oss veldig verdifull læring, og muligheten til å kontinuerlig tilpasse prosessen til kunden, slik at de ikke skulle falle av underveis. Vi har også lært mye av dataene vi har mottatt fra Skatteetaten, som gjorde at vi kunne komme raskt ut med en løsning og høste erfaringer. Nå kan vi bruke tiden vår på å bygge enda bedre modeller!

Digitalisering i fremtiden

Det ligger mange muligheter i samtykketjenesten. -Vi har enn så lenge ikke tatt i bruk samtykketjenesten til andre formål enn boliglån, men vi ser ikke bort ifra at flere av selskapene i SpareBank 1-alliansen vil ønske å benytte seg av samme tjenester når det slippes opp for andre formål, avslutter Vibeke Thorin Moldestad.

Løsningen for samtykkebasert lånesøknad er utviklet i regi av regjeringens digitaliseringsprosjekt for Norge, og er et samarbeid mellom Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene. Samtykkebasert lånesøknad viser hvilken effekt samfunnet har av at forskjellige datakilder kobles sammen, og er et eksempel på hvordan offentlig sektor og næringslivet kan samarbeide om å forenkle tjenester for forbrukeren.