Øye. Ikon.

Samtykke

Med Samtykke kan du be om lov til å hente data det offentlige allerede har om en innbygger eller virksomhet.

Ved å velge dette produktet får du:

  • Sikker og rask tilgang til de dataene du trenger
  • Effektivisert saksbehandlingen
  • En løsning hvor det er enkelt for brukerne å dele data og ha oversikt over hva som er delt
  • Et mellomledd som ivaretar rettighetene til data for alle parter

Hva er Samtykke i Altinn?

Samtykke gjør det mulig å få tilgang til data om personer eller organisasjoner som det offentlige har innhentet tidligere. For eksempel ligningsdata. Samtykke brukes når du ikke har hjemmel til å innhente opplysningene uten samtykke fra den som eier dem. Samtykke kan legges inn som et eget steg i en hvilken som helst digital dialog med brukeren. Brukerne vil kunne se hva de samtykker til å dele, hvem de deler data med, hvor lenge, og innenfor hvilken kontekst dataene skal brukes.

Hvem passer tjenesten for?

Samtykke passer for deg som ønsker å forenkle innhenting av data fra brukerne. Du kan enten lage en helt ny samtykkeløsning eller velge å koble deg på en eksisterende løsning. Mulighetsrommet for å bruke samtykke er stort, og vi ser for oss løsninger for eksempel innen helse, (helseattester), politi og justis (fullmakt om pass til barn), jobb og anskaffelser (vandelsattest, vitnemål) eller forsikring (helseopplysninger).

Samtykkebasert lånesøknad var den første løsningen som tok i bruk samtykke i Altinn. Denne ble til i et samarbeid mellom finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene/Altinn. Samtykkebasert lånesøknad vant Digitaliseringsprisen 2018 og ble årets digitale suksesshistorie.

Hva er fordelene?

Deling av opplysninger gjennom samtykke gir kjappere saksbehandling, og bedre bruk av offentlige data. Det gjør det lettere for brukerne å være i kontakt med det offentlige. Og det gjør det mulig for private aktører å bruke offentlige data på en god og sikker måte. Kun det som trengs for den spesifikke saken blir samlet inn. I bankenes tilfelle får de tilgang kun til de opplysningene som trengs for å behandle lånesøknaden, og ikke en kopi av hele skattemeldingen.

Det er enkelt og oversiktlig for brukeren å dele data gjennom samtykke i Altinn. Etter at samtykke er gitt kan brukeren se hvilke data som er delt med hvem i “Min profil” i Altinn. Dette er med på å skape en mer transparent offentlig sektor, hvor brukerne til enhver tid kan se hvilken data som er delt med hvem.

Mobilskjerm med knapp for å søke om lån. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (1 av 5)

Bruker søker om boliglån på bankens nettside.

PC-skjerm med ukjent innhold. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (2 av 5)

For å vurdere søknaden trenger banken informasjon om brukerens inntekt. Banken ber derfor om tilgang til disse dataene hos skatteetaten.

To mobilskjermer, den ene for pålogging, den andre for samtykke. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (3 av 5)

Brukeren logger inn med id-porten, og samtykker til deling av informasjonen banken er ute etter.

PC-skjerm som viser inntekt. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (4 av 5)

Banken mottar dataene de trenger fra Skatteetaten. Banken kan vurdere søknad og betalingsevne med en gang.

Mobilskjerm som viser status som innvilget. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (5 av 5)

Brukerne får umiddelbart svar på sin søknad.

Mobilskjerm med knapp for å søke om lån. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (1 av 5)

Bruker søker om boliglån på bankens nettside.

PC-skjerm med ukjent innhold. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (2 av 5)

For å vurdere søknaden trenger banken informasjon om brukerens inntekt. De ber derfor om tilgang til disse dataene hos skatteetaten.

To mobilskjermer, den ene for pålogging, den andre for samtykke. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (3 av 5)

Brukeren logger inn med id-porten og samtykker til deling av informasjonen banken er ute etter.

PC-skjerm som viser inntekt. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (4 av 5)

Banken mottar dataene de trenger fra Skatteetaten. De kan vurdere søknad og betalingsevne med en gang.

Mobilskjerm som viser status som innvilget. Illustrasjon.

Sånn fungerer samtykke (5 av 5)

Brukerne får umiddelbart svar på sin søknad.

En familie på fire som ser smilende mot kamera. Fotografi.

Raskere lånesøknad med samtykke for Sparebank 1-kunder

Når kundene til SpareBank 1 søker om lån, gir de samtykke til at skattemelding og lønnsslipp hentes via Altinn. Det gjør søknadsprosessen enklere, og kundene får raskere svar på lånesøknadene sine.

Les mer

Med denne tjenesten kan kan en bruker enkelt gi samtykke til at en tredjepart, (f.eks. en bank), får midlertidig innsynsrett på et spesifikt sett med data om brukeren som ligger lagret hos tjenesteeier. Data som hentes kan gå via Altinn eller utenom.

Oversikt over tjenestene i Samtykke:

Bruker blir presentert for en samtykkeside i Altinn hvor det gis informasjon om:

hvem som skal ha tilgang til data

hvilke data det gis tilgang til

hva de skal brukes til

hvor lenge samtykket varer, eventuelt om det er et engangssamtykke

Bruker har via Min profil i Altinn tilgang til en logg som viser all aktivitet knyttet til samtykke (gyldige, utgåtte, brukte samtykker)

Bruker har mulighet for å trekke et samtykke som ikke er utløpt

Data kan gå via Altinn eller utenom Altinn slik at data kan tilbys via forskjellige formater og grensesnitt

Datakilden styrer hvem som får lov å spørre om å få data

 

Les mer i teknisk dokumentasjon om samtykke

Ny i Altinn?

Dersom du skal koble deg på en samtykkeløsning som allerede finnes, trenger du ikke noen avtale med Altinn. For å utvikle en ny løsning med å bruke Samtykke trenger du en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Hvis ikke dere bruker oss fra før hjelper vi dere med hvordan dere tar i bruk Altinn i digitaliseringsarbeidet:

Kom i gang med Altinn

 

Starte utviklingen av ny løsning eller koble deg på eksisterende samtykke-tjeneste?

Skal du utvikle en ny samtykkeløsning eller koble deg på en løsning som allerede finnes? Vi hjelper deg uansett i gang steg for steg:

Kom i gang med Samtykke

Tre personer som snakker med en fjerde person ved et bord. Fotografi.

Vi hjelper deg med spørsmål du har om samtykke.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99