To piler. Ikon.

Sending av store dokumenter

Produktet passer for deg som har behov for å sende dokumenter eller store datamengder på en trygg og effektiv måte.

Ved å velge dette får du:

  • Robust infrastruktur for sikker sending av dokumenter og data
  • Store besparelser ved å gjenbruke Altinns tekniske komponenter
  • Garantert levering og sporbarhet av det som sendes
  • Mulighet til å bruke tjenesten som en del av digital dialog, digital post eller API

Hva er sending av store dokumenter?

Produktet kan brukes til å sende dokumenter eller store datamengder mellom offentlige virksomheter eller mellom offentlige og private virksomheter. Informasjon hentes fra virksomhetenes saksbehandlingssystem/register og sendes til en eller flere mottakere. Dokumentene kan sendes fra maskin til maskin eller via innboksen på altinn.no. Mottakere kan også sende dokumenter/data tilbake i samme tjeneste. Altinn fungerer kun som et mellomledd og sjekker ikke innholdet i forsendelsen, men garanterer for levering og sporbarhet.

Hvem passer tjenesten for?

Sending av store dokumenter passer for deg som ønsker en sikker og effektiv sending av dokumenter eller store datamengder. Det kan gjerne være at du ønsker å effektivisere prosesser hvor store dokumenter i dag går per post.

Hva er fordelene?

Tjenesten håndterer store datamengder, og er en sikker og kostnadsbesparende måte å sende dokumenter eller store mengder data på. Gjennom Altinn får du tilgang til en robust teknisk infrastruktur som sørger for sikker transport mellom aktørene. Altinn har egen drifts- og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, drift og backup.

Kvinne som sitter ved et bord og ser på et nettbrett. Fotografi.

Politiet gir raskere tilgang til straffesaksdokumenter

Politidirektoratet har utviklet en løsning for digitalisering av straffesaker der sakspapirene sendes digitalt via Altinn.

Les mer

Løsningen som benyttes for å sende dokumentene/dataene er Altinn sin formidlingstjeneste og du kan sende og motta filer på opptil 2 GB (1,5 GB via REST). Det er støtte både for manuell opp-og nedlasting av filer og for system-til-system kommunikasjon.

Oversikt over tjenestene i “Sending av store dokumenter”:

Tjenesteeierstyrt rettighetsregister - TRR

Kan benyttes for å styre tilgang til tjenesten ved å kun la bestemte fødselsnummer eller organisasjonsnummer motta og/eller sende filer

TRR vedlikeholdes og oppdateres av tjenesteeier selv med et enkelt web service kall

Formidlingstjenesten

Maskin-til-maskin

Bruker kan selv initiere opp- og nedlasting

Maskin-til-portal - Filer kan også lastes ned direkte etter innlogging i Altinn fra brukerens innboks. Lenke vil da måtte sendes i melding (meldingstjeneste)

ZIP format - Alle filer og dokumenter pakkes inn før forsendelse

SOAP - Alle operasjoner støttes

REST - Kan per nå bare brukes for å hente ned filer

 

Lenker til dokumentasjon i Altinn docs:

https://altinn.github.io/docs/tul/tjenestetyper/formidling/

https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/sending-av-dokumenter/

Ny i Altinn?

For å utvikle en ny løsning med å bruke Sending av dokumenter trenger dere en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Hvis ikke dere bruker oss fra før hjelper vi dere med hvordan dere tar i bruk Altinn i digitaliseringsarbeidet:

Kom i gang med Altinn

 

Starte utviklingen med det samme?

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å ta i bruk produktet Sending av dokumenter:

Kom i gang med Sending av dokumenter

Tre personer som snakker med en fjerde person ved et bord. Fotografi.

Vi hjelper deg med spørsmål du har om sending av dokumenter.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99