Politiet gir raskere tilgang til straffesaksdokumentene

Politidirektoratet har utviklet en løsning for digitalisering av straffesaker der sakspapirene sendes digitalt via Altinn.

Digitalisering bidrar til raskere behandling av straffesaker og effektiv samhandling i justissektoren.

I den nye løsningen sendes straffesaksdokumenter fra politiet til domstoler, advokater og andre mottakere i Altinn. Mottakerne får varsel om at de har fått en ny melding fra politiet, logger seg på Altinn og laster ned vedlegget.

Fornøyde brukere på begge sider

Tidligere gikk det mye tid til utskrift, kopiering og forsendelse av papirdokumenter. Nå tar forsendelsen bare et par minutter. Mottakerne får tilgang til sakspapirene raskt, og de unngår store papirbunker. - Dette har en effektiviseringsgevinst i tillegg til mer orden, oversikt og bedre kvalitet på bevisførselen, forteller prosjektleder i Politidirektoratet, Berit Johannessen.

Tilbakemeldingene fra brukerne i politiet er at den nye måten å sende sakene på er enkel og brukervennlig, og domstolene ønsker nå at alle fengslingssaker skal sendes digitalt via Altinn.

- I dag sender vi cirka 3.000 digitale straffesaker per uke, dette tilsvarer 100.000 sendinger per år. Vi tror at det er et potensiale for å komme opp i om lag 300.000 sendinger per år når alle sakene kan gå digitalt, sier Johannesen

Totalt er det anslått at politiet vil spare cirka 162 millioner kroner over en tiårsperiode. Men allerede nå sparer politiet mer enn 10 paller med kopipapir hver eneste uke.

Sikker forsendelse av dokumenter

- Det er første gang politiet bruker en internettportal for sikker forsendelse av straffesaksdokumenter, forteller Johannessen. Forsendelsen fra politiet som går via Altinn til mottakers maskiner er kryptert og godkjent for å håndtere sensitive opplysninger.

Anbefalte Altinn etter konseptutredning

I forkant av prosjektet for å digitalisere straffesakene, gjorde Politidirektoratetet en konseptutredning. Her ble ulike portalløsninger vurdert. Utredningen anbefalte Altinn. Det viste seg at Altinn hadde en løsning som kunne realiseres raskt, er godt egnet for gjenbruk og utvidelse av tjenester.

- Vi hadde god dialog med Altinn under utredningen om hvilke alternativer til forsendelse vi kunne bruke. Siden Altinn er et brukerfellesskap og ikke en leverandør, er det behov for at nye tjenesteleverandører bruker en del tid på å bygge egen kompetanse på Altinns tjenester, forteller Johannesen. -Det tok litt tid å finne ut hva som var mulig og hva som kunne komme senere av funksjonalitet. Men vi var godt fornøyd med at når behovet vårt ble konkretisert, så tilpasset Altinn seg til dette.

Digitalisering for raskere behandling

Digitalisering bidrar til at regjeringen/Stortingets mål om raskere behandling av straffesaker og effektiv samhandling i justissektoren kan nås. Digitale straffesaker er også en viktig forutsetning for at Domstolsadministrasjonen kan nå sitt mål om digitale og papirløse rettsprosesser.

- Politiet utvikler stadig nye tjenester, og vurderer fortløpende om det er naturlig å benytte Altinn som kanal, avslutter Berit Johannessen.