Digital dialog

En mann som drikker kaffe mens han ser på laptopen sin. Illustrasjon.

Helhetlige løsninger for dialog med innbyggere og næringsliv.

Ved å velge dette får du:

  • Enkel og sikker digital dialog med brukerne
  • Tjenestene presentert på en plattform som er godt kjent for brukerne
  • Store besparelser ved å gjenbruke Altinns tekniske komponenter
  • Tilgang til oppdaterte data fra Folkeregisteret og Enhetsregisteret
  • Sikker overføring av data til egne systemer
  • Veiledning i utvikling av skjema og tjenester

Hva er Digital dialog?

Digital dialog er en skjemaløsning hvor du kan designe hele den digitale dialogen med brukerne. I løsningen kan du for eksempel lage et skjema som du gjør tilgjengelig for brukerne i Altinn, og eventuelt på egen portal. Brukeren fyller ut det skjemaet de har behov for og sender inn.

Settes det opp integrasjon mot eget fagystem, havner dataene som sendes inn dit. Saksbehandler kan da behandle saken og sende et svar til bruker på altinn.no. Du kan også legge til steg med signering og/eller betaling slik at alt gjøres i samme skjema. Det er mange muligheter for å tilpasse flyten akkurat til ditt behov.

Hvem passer produktet for?

Digital dialog passer for virksomheter som vil heldigitalisere dialogen med brukerne. For eksempel hvis du har skjemaer som i dag er på papir, og det er ønskelig å digitalisere et eller flere av disse. Passer for små, mellomstore og store kommuner og statlige etater

Hva er fordelene?

Bruker du Altinn til digital dialog med dine brukere, får du løsningen på en plattform brukerne kjenner godt til fra før. Folk er vant med å bruke Altinn har tillit til løsningen og ønsker å ha dialogen med det offentlige samlet ett sted.

Gjennom Altinn får du tilgang til en robust teknisk infrastruktur som sørger for sikker dialog mellom etat og bruker. Løsningen har stor kapasitet og kan skaleres ved behov. Vi ivaretar det daglige vedlikeholdet, drift og backup. Altinn har også tilgang til data fra offentlige registre, slik at regjeringens mål om ”once only” blir lettere å oppnå.

Nytt verktøy for å utvikle digitale tjenester til innbyggere og næringsliv:

Les mer om Altinn Studio

PC-skjerm som viser knapp for å sende varsel om skjema

Sånn fungerer digital dialog (1 av 4)

Du varsler brukerne om oppgavene deres fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan, og varselet sendes umiddelbart til brukeren.

Tre mobilskjermer: den første viser melding om mottatt skjema, den andre viser innlogging, den tredje viser informasjon om inntekt. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (2 av 4)

Brukerne får varsel, logger inn og fyller ut. De får varsel om svar på det de har sendt inn og kan om nødvendig logge inn og lese svaret.

En PC-skjerm som viser binær kode. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (3 av 4)

Du mottar kontinuerlig data fra Altinn rett inn i ditt system. Her kan du selv purre på dem som somler, behandle saker og sende umiddelbart svar til brukeren.

En mobilskjerm som viser svar på innsending. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (4 av 4)

Brukerne får varsel om svar på det de har sendt inn og kan om nødvendig logge inn og lese svaret

PC-skjerm som viser knapp for å sende varsel om skjema. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (1 av 6)

Du varsler brukerne om oppgavene deres fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan, og varselet sendes umiddelbart til brukeren

Mobilskjerm som viser melding om mottatt skjema. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (2 av 6)

Brukerne får varsel ...

Mobilskjerm som viser innlogging. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (3 av 6)

... logger inn ...

Mobilskjerm som viser informasjon om inntekt. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (4 av 6)

... og fyller ut.

En PC-skjerm som viser binær kode. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (5 av 6)

Du mottar kontinuerlig data fra Altinn rett inn i ditt system. Her kan du selv purre på dem som somler, behandle saker og sende umiddelbare svar til brukeren.

En mobilskjerm som viser svar på innsending. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital dialog (6 av 6)

Brukerne får varsel om svar på det de har sendt inn og kan om nødvendig logge inn og lese svaret

Kvinne som holder en mobil og lener seg på en eske. Fotografi.

Helsedirektoratet heldigitaliserer søknader

Sykepleier, leger og annet helsepersonell må ha autorisasjon eller lisens for å jobbe i Norge. Gjennom Altinn-tjenesten Digital dialog gjøres dette nå digitalt. Det sparer Helsedirektoratet mye på.

Lær mer

Kommunikasjon med brukeren består av en innsendingstjeneste (skjemaet), en meldingstjeneste (svaret i innboks) og en varslingstjeneste (SMS eller e-post). Tjenestene utvikles i verktøy som leveres av Altinn. Du velger om du vil ta i bruk produktet som det er eller integrere det i ditt eget grensesnitt ved hjelp av API.

Oversikt over tjenestene i Digital dialog produktpakke:

Innsendingstjeneste (skjema):

Preutfylling – forhåndsutfylling av felter i skjema fra Enhetsregisteret, Folkeregisteret eller data fra egne register

Oppslag i egne register – weboppslag i skjema mot egne register      

Abonnement – utsendelse av skjema til gitte personer eller organisasjoner

Betaling – utføre betaling som et eget steg ved bruk av tjenesten

Splitt av data – dele innsendte data med andre i Altinn-samarbeidet

Vedlegg – definere hvilke typer filvedlegg som eventuelt er lov å sende inn sammen med skjema

Prosessflyt – flyten for tjenesten. Kan bestå av en eller flere av følgende steg: utfylling, innsending, betaling og signering av en eller flere

Del tilgang - bruker som åpner skjema først kan gi andre tilgang til å fylle ut videre i samme skjema

Arkiv – innsendt skjema kan lagres både i innsenders arkiv (innboksen) og tjenesteeiers arkiv. Sporings- og logginformasjon for bruk av tjenesten lagres automatisk i Altinn sitt loggarkiv

Kryptering – data kan krypteres ved at tjenesteeier mottar en kryptert krypteringsnøkkel som må dekrypteres med tjenesteiers private nøkkel 

 

Meldingstjeneste:

Støtter HTML (formatert visning i nettleser) og vedlegg

Lesebekreftelse – kan motta bekreftelse på om en melding er blitt lest

 

Varsling:

E-post og/eller sms - for innbyggere hentes informasjonen fra Difi sitt kontakt- og reservasjonsregister. For organisasjoner benyttes informasjonen som ligger på enheten i Enhetsregisteret, i tillegg til informasjon lagt inn av organisasjonen selv i Altinn. Du kan også varsle til adresser du har i egne systemer

Tekstinnhold i varsel – kan bruke en generell mal eller bestille en egen

Revarsling – hvis en melding ikke er åpnet av mottaker innen x antall dager kan det sendes en påminnelse

 

Ny i Altinn?

For å bruke Digital Dialog trenger dere en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Hvis dere ikke bruker oss fra før hjelper vi dere med hvordan dere tar i bruk Altinn i digitaliseringsarbeidet:

Kom i gang med Altinn

 

Starte utviklingen med det samme

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å lage en tjeneste med Digital dialog:

Kom i gang med Digital dialog

Vi hjelper deg med spørsmål du har om digital dialog.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99