Altinn API

En far og et barn ser på en dataskjerm sammen. Illustrasjon.

Vil du bruke Altinn sine gode tekniske komponenter, men vil lage løsninger som fungerer utenfor Altinn? Gjennom Altinn API snakker dine systemer med våre løsninger, og du har full kontroll på brukeropplevelsen.

Ved å velge dette produktet får du:

  • Mulighet til å lage unike brukeropplevelser med eget design
  • Sikkerhet ved at du kobler deg på en kjent og robust løsning
  • Besparelser ved å gjenbruke Altinns tekniske komponenter
  • En løsning hvor du har kontroll på egne data
  • Et sikkert og tilgjengelig arkiv for brukeren i Altinn

Hva er Altinn API?

Altinn API brukes blant annet til skjema og meldinger i egen portal og til å styre hvem som skal ha tilgang til en tjeneste. Du kan også lage helt andre type digitale dialoger, som for eksempel en tjeneste i en app, eller en del av en større digital brukeropplevelse. Via Altinn API får du tilgang til mange av de samme funksjonene som når du bruker de andre produktene våre.

Altinns tjenester er tilgjengelig både via web servicer på REST API og SOAP. Hvilket API du velger avhenger av hvilken løsning du skal lage. De fleste av Altinns løsninger er tilgjengelig via SOAP, mens REST API’et i hovedsak har funksjoner knyttet til sluttbruker:

Sende digital post:

Sluttbruker kan hente via REST API eller SOAP, etaten kan sende via SOAP.

Digital dialog (skjema):

Sluttbruker kan sende inn via REST API eller SOAP, etaten kan sende ut preutfylte skjema og svar via SOAP.

Skal du utvikle programvare hvor du skal integrere deg mot eksisterende tjenester kan du bruke API - integrasjon mot eksisterende tjenester.

Hvem passer tjenesten for?

Passer for deg som vil lage helhetlige og brukervennlige digitale tjenester. Altinn API kan brukes til å lage tradisjonelle tjenester som skjema og digital post til brukerne, men også til å lage andre type digitale tjenester og apper. Altinn API gir muligheter til å lage tjenester på tvers av det offentlige hvor flere etater involvert. Dette er noe vi forhåpentligvis vil se mer av fremover.

Hva er fordelene?

Du har kreativ frihet over hvordan tjenesten oppleves for brukerne. Ved å bli en del av Altinn-samarbeidet kan du gjøre tjenestene tilgjengelig for andre som ønsker å bruke dem. Noe som kan være spesielt relevant for kommuner.

Du får sikker pålogging via ID-porten. I tillegg har Altinn en robust og sikker autorisasjonsløsning som gjør at brukerne kun får tilgang til å gjøre de oppgavene de har rettigheter til å utføre. Dette  er krevende å utvikle selv.

Altinn har en egen drifts- og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, drift og backup, samt testing. Sikkerheten ivaretas også av Altinn gjennom tilgang til en robust teknisk infrastruktur som sørger for sikker utveksling av data.

Far og datter som sitter i en sofa og smiler mot kamera. Fotografi.

Altinn API gjør livet enklere for innbyggerne i Skedsmo kommune

Nå kan foreldre i Skedsmo kommune søke barna fri fra skolen via mobilen på vei hjem fra jobb. De nye løsningene bygd med Altinn API begrenser ikke utformingen av brukergrensesnittet. Det gjør det enklere å komme i kontakt med kommunen.

Lær mer

Oversikt over tjenestene i Altinn API:

REST:

Autentisering og autorisasjon av sluttbrukersystem og brukere

Skjema (innsendingstjeneste) kan sendes inn til Altinn fra eget nettsted eller app

Meldinger kan hentes fra Altinn og vises på eget nettsted eller app

Sluttbrukersystemer kan sende inn og motta data fra Altinn (f.eks. regnskapssystem)*

SOAP:

Kan benyttes mot alle tjenestetyper i Altinn: innsendingstjeneste, meldingstjeneste, formidlingstjeneste og innsynstjeneste

Autentisering og autorisasjon av sluttbrukersystem og brukere

Sluttbrukersystemer kan sende inn og motta data fra Altinn (f.eks. regnskapssystem)*

Benyttes av tjenesteeier for å hente skjemadata fra Altinn

Benyttes av tjenesteeier for å sende forhåndsutfylte skjema, meldinger, formidle filer til bruker eller organisasjon via Altinn

 

* Per i dag er ikke alle operasjoner støttet i REST og noen operasjoner støttes bare av SOAP

Du kan lese mer om integrasjon og API på Altinn dokumentasjon.

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å lage en tjeneste med Altinn API:

Kom i gang med Altinn API

Vi hjelper deg med spørsmål du har om Altinn API.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til api@altinn.no api@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99