Kom i gang med Altinn API

Altinn API kan brukes til å lage alt fra enkel dialoger med brukerne til mer avanserte løsninger som krever tettere samspill mellom egne systemer og Altinn API. Uavhengig av hva du skal lage vil det være noen felles trinn for hvordan du utvikler med Altinn API.


Slik går du frem:

 1. Start alltid med å definere brukerbehov
  Tenk nøye gjennom hele prosessen fra et brukerperspektiv. Hva er utfordringen og hvem skal den løses for? Hva er databehovet? Lag gjerne en skisse til kommunikasjon med brukeren og test skissen på folk i målgruppen. God planlegging er nøkkelen til et godt resultat. Sjekk Guide: Hvordan jobbe brukerorientert? for inspirasjon. 
 2. Skal du bruke REST eller SOAP?
  De fleste av Altinns løsninger er tilgjengelig via SOAP, mens REST API-et i hovedsak har funksjoner knyttet til sluttbruker. Hva du skal lage avgjør hvilket API du bør velge.

  Her er noen eksempler: 
  Sende digital post: Sluttbruker kan hente via REST API eller SOAP, etaten kan sende via SOAP. 
  Digital dialog (skjema): Sluttbruker kan sende inn via REST API eller SOAP, etaten kan sende ut preutfylte skjema og svar via SOAP. 
 3. For bruk av REST-API: Bestille API-nøkkel og signere egenerklæring
  Før du går i gang med selve utviklingen trenger du en API-nøkkel som gir deg tilgang til å bruke API-ene våre. Les om hvordan du bestiller API-nøkler på Kom i gang med API. Der finner du også informasjon om en egenerklæring du trenger å signere og sende til oss.
 4. Innlogging til å bruke API-ene
  Løsninger laget på API-ene er tilgjengelig ved å bruke innlogging via ID-porten, brukernavn og passord eller virksomhetssertifikat. Du bestemmer selv hvilken innloggingsmetode du ønsker gjøre tjenesten tilgjengelig for brukerne på. 

  Altinns REST-API for deg som etat er tilgjengelig med bruk av virksomhetssertifikat. Organisasjonsnummeret i sertifikatet må matche det som er oppført på etaten som tjenesteeier i Altinns databaser. 

  SOAP er tilgjengelig ved brukernavn og passord, eller virksomhetssertifikat. For å kunne sende/motta data til/fra Altinn må tjenesteeier registrere sitt system og få passord som skal benyttes i kall mot Altinn. Alle tjenesteeiere har ved opprettelse i Altinn fått tildelt brukernavn og passord, men det er mulig å bestille flere tilganger. Tilgangen er IP-styrt. 
 5. Implementering av integrasjon mot Altinn
  For å kunne bruke egne systemer mot Altinns API-er trenger du å lage integrasjon mot Altinn API. Les mer om hvordan du gjør dette i Implementasjonsguidene for integrasjon. Guiden forklarer både hvordan du gjør integrasjon mot REST-api og mot SOAP. 
 6. Utvikle løsningen
  Når du har laget integrasjonen kan du gå i gang med å utvikle applikasjonen du skal koble API-ene opp mot.
 7. Teste løsningen
  Til sist tester du løsningen i Altinn sitt testmiljø. Du må teste at integrasjonen mot de tjenestene du har valgt å bruke virker som det skal. Det benyttes fiktive testpersoner og organisasjoner i våre testmiljø. Du kan bestille fiktive testbrukere ved å sende en henvendelse til sluttbrukersystem@altinn.no. Når du har kommet så langt i utviklingen er det også viktig å brukerteste den endelige løsningen på reelle folk i målgruppen. Dette for å sikre at det ikke er noen showstoppere for de som skal bruke løsningen.

Lykke til med digitaliseringsarbeidet!