En stikkontakt og et støpsel. Ikon.

Altinn API for datasystem

Lag enkle og brukervennlige løsninger for innbyggere og næringsliv, eller internt i din organisasjon.

Ved å velge dette produktet får du:

 • Mulighet til å lage integrasjon mot tjenester i Altinn
 • Frihet til å presentere løsningene slik du vil for brukerne
 • Sikkerhet med å koble deg på en kjent og robust løsning
 • En løsning som over 80 andre datasystemer har koblet seg på før deg

Hva er Altinn API for datasystem?

Med dette produktet kan du koble systemet ditt på eksisterende tjenester i Altinn

Tjenestene er tilgjengelige både via REST API og web service (SOAP). Hvilket av disse du skal bruke avhenger av hvilken type tjenester du skal tilby i datasystemet ditt. Alle tjenestene er tilgjengelige via SOAP, mens REST API i hovedsak har leseoperasjon på tjenestene. Skatteetatens tjenester, for eksempel, er kun tilgjengelig via SOAP. Det er mulig skatteetaten på sikt vil åpne for å gjøre disse tilgjengelig via REST API.

Hvem passer tjenesten for?

Har du en gründer i magen og ønsker å lage gode offentlige tjenester? Da er dette produktet for deg. Alle som ønsker å integrere seg mot Altinn sine tjenester kan ta i bruk produktet. Det kan også være du ønsker å lage interne systemer som kan sende direkte til Altinn uten å måtte logge inn i Altinn-løsningen. Hittil har over 80 datasystemer utviklet grensesnitt mot Altinn og tilgjengeliggjort programvaren for sine kunder eller egne ansatte. 

Hva er fordelene?

Med Altinn API for datasystem kan du utvikle brukervennlige og målrettede tjenester til ulike brukergrupper. Tjenestene er allerede utviklet, og ved å lage integrasjon kan du styre det brukeren ser.

Per i dag er tjenester fra følgende etater åpnet for å sende inn fra datasystemer med SOAP:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 • Barnehagelister
 • Kun til rapportering fra sluttbrukersystem - Oppfølgingsplan
 • Inntektsmelding - LPS
 • Målekort
 • Sykmelding - Oppgi nærmeste leder med personalansvar
 • Søknad om A1 for utsendte arbeidstakere innen EØS/Sveits
 • DSOP Kontroll Kontoopplysninger

Brønnøysundregistrene

 • Elektronisk tinglysning (Løsøreregisteret)
 • Årsregnskap (Regnskapsregisteret)

Etatenes fellesforvaltning (EFF)

 • A-ordningen (Skatteetaten, SSB og NAV)

Fiskeridirektoratet

 • Havbruksdata

Luftfartstilsynet

 • Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart

Skatteetaten

 • Aksjonærregisteroppgaven
 • Elektronisk fakturering
 • Grunnlagsdata
 • Merverdiavgift
 • SAF-T (Standard Audit File - Tax)
 • Skattekort til arbeidsgiver
 • SLN (system for Ligning av Næringsdrivende)

Statens pensjonskasse

 • Refusjonsordningen

Statistisk sentralbyrå

 • eKOSTRA - eByggesak
 • Overnattingsvirksomheter
 • Valutahandel
 • Egenmeldt sykefravær

Økokrim

 • Melding om mistenkelig transaksjon

Mer informasjon om hvordan du knytter ditt system opp mot en av disse tjenestene finner du på sluttbrukersystemportalen.

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å å integrere et datasystem mot tjenester i Altinn:

Kom i gang med Altinn API for datasystem