Altinn API gjør livet enklere for innbyggerne i Skedsmo kommune

Nå kan foreldre i Skedsmo kommune søke barna fri fra skolen på mobilen på vei hjem fra jobb. De nye løsningene bygd med Altinn API begrenser ikke utformingen av brukergrensesnittet. Det gjør det enklere å komme i kontakt med kommunen.

I 2014 var Skedsmo egentlig kommet langt i digitaliseringen av tjenestene sine, men opplevelsen var at løsningene for innsending ikke fungerte så bra. Med økende mobilbruk blant innbyggerne ønsket kommunen å få til en løsning tilpasset mobile flater, og de ønsket også å gjøre utfylling av skjemaene enklere. Dette var vanskelig å få til med skjemaleverandøren de hadde. Løsningen ble å ta i bruk Altinn API.

Stig Ihle er systemutvikler i Skedsmo kommunes portalavdeling. Han har vært med i utformingen av API-løsningene siden starten. -Vi hadde et overordnet mål om at løsningen ikke skulle ha begrensninger på hvordan vi skulle utforme brukergrensesnittet, forteller han. - Vi ville fristille brukergrensesnittet, ha kontroll over dette selv og få det mobiltilpasset, benytte preutfylling og bruke egne data. Alt dette kunne en løsning med Altinn API gi oss.

Store besparelser på liten tjeneste

Første tjeneste med Altinn API var for foreldre å søke barna fri fra skolen. Når de logger på kommunens sider, finner de en søknad som er tilpasset dem. Har de for eksempel tvillinger behøver de kun å sende inn ett skjema. API-et er koblet sammen med Folkeregisteret og kommunens egne registre. - Denne lille tjenesten har ikke bare gjort livet enklere for foreldrene, men også ført til store besparelser, forteller Ihle.

En Altinn-tjeneste i modning

Skedsmo kommune var tidlig ute med å ta i bruk Altinn API, og systemutviklerne jobbet tett med Altinns ressurser for å finne de beste løsningene. - Vi så i starten at det var litt umodent, og savnet at ting var tilrettelagt for dem som ønsket å bruke det. Men vi visste at noen var i gang allerede, og selv om terskelen var litt høy så gjorde vi det. Vi lagde nødvendig klientkode selv for å kommunisere med API-et. Det kunne være et godt bidrag fra Altinns side for å få flere til å ta løsningen i bruk. Men Altinns ressurser strekker seg langt for å bistå, og dokumentasjonen er blitt bedre.

Økende bruk

Da den første tjenesten basert på Altinn API var på plass, var det banet vei for flere av samme sort. Andre tjenester er for eksempel innmelding av barn til første klasse og en samtykketjeneste for å sende vitnemålsinformasjon fra ungdomsskole til videregående skole. Stig Ihle fremhever at nå kan innbyggerne i Skedsmo sende informasjonen til kommunen trygt og sikkert gjennom en kryptert kanal.

Snart en del av Lillestrøm kommune

Skedsmo kommune jobber mot en sammenslåing med to andre kommuner, og den nye Lillestrøm kommune vil høyst sannsynlig bruke og videreutvikle tjenestene med Altinn API. - Vi lager brukergrensesnittkomponenter som kan gjenbrukes og deles, slik at brukeropplevelsen kan tilpasses etter andre tjenesteeieres ønske. Ikke minst ønsker vi å dele det vi lager med andre kommuner, avslutter den engasjerte systemutvikleren.