Kom i gang med Altinn API for datasystem

Altinn har helt siden oppstarten jobbet for å gjøre Altinn-tjenestene tilgjengelige for ekstern programvare. Ekstern programvare vil si datasystemer/sluttbrukersystemer som brukes av næringslivet, for eksempel regnskaps- eller lønnssystemer. Ønsker du å integrere et datasystem mot tjenester i Altinn har du oppskriften på det her.


Slik går du frem:

  1. Registrere datasystem og signere egenerklæring
    For å ivareta sikkerheten i Altinn trenger du å registrere systemet hos oss, samt fylle ut en egenerklæring, før du går i gang. Send en e-post til sluttbrukersystem@altinn.no med navn på datasystemet i emnefeltet, og skriv at du ønsker å registrere et nytt datasystem. I tillegg kan du laste ned dokumentene under, fylle ut og legge ved disse i samme e-post.

    Vi fikser registreringen for deg så kjapt som mulig og gir deg beskjed når det er gjort. 

    Bestilling - nytt datasystem
    Egenerklæring datasystem
     
    Se eksempel på utfylt egenerklæringsskjema.
  2. Integrasjon via SOAP eller REST
    De fleste av Altinns tjenester er tilgjengelig via SOAP. Foreløpig er det kun få tjenester som er tilgjengelig via REST API. For å lage selve integrasjonen mot tjenester via SOAP kan du lese om hvordan det gjøres i dokumentasjon for webservice (SAOP). Skal du integrere tjenester via REST kan du lese det i dokumentasjon for REST
  3. Implementering
    Før du kobler systemet på tjenestene i Altinn trenger du å implementere innlogging og koble deg opp mot Altinns grensesnitt. 

    Implementering av autentiserings- og autoriseringsmekanismer
    Det finnes to måter å håndtere autentisering (innlogging) og autorisering (styring av tilgang) av datasystemer på. Det kan være brukernavn og passord eller bruk av virksomhetssertifikater

    Oppsett mot Altinns grensesnitt
    Før du kobler deg på tjenestene i Altinn trenger du å sette opp integrasjon mot Altinns grensesnitt. Les om hvordan du gjør det i integrasjon for sluttbrukersystem.
  4. Koble systemet ditt på tjenestene
    Flere etater har lagt ut dokumentasjon på hvordan du kobler deg på tjenestene deres på en egen portal for sluttbrukersystemer. For å få tilgang til denne portalen sender du en e-post til sluttbrukersystem@altinn.no. Oppgi hvilke personer som skal ha tilgang, e-postadresse og mobilnummer til personene, samt hvilket sluttbrukersystem det gjelder.
  5. Teste tjenestene
    Test av tjenestene gjøres i Altinn sitt testmiljø. Du må teste mot de tjenestene du har valgt å utarbeide en løsning for. Det benyttes fiktive testpersoner og organisasjoner i våre testmiljø. Du kan bestille testbrukere ved å sende en henvendelse til sluttbrukersystem@altinn.no.
  6. For at brukerne skal kunne ta i bruk systemet ditt
    Husk å sikre deg at du har registrert systemet ditt slik at det blir tilgjengelig for brukerne som beskrevet i trinn 1. Det første brukerne dine må gjøre når de skal ta i bruk systemet ditt er å gå inn på altinn.no, velge Profil og Avanserte innstillinger hvor de under Datasystem kan velge systemet ditt.