Bjelle. Ikon.

Varsling på SMS og e-post

Med varsling i Altinn kan du enkelt sende viktige beskjeder til brukerne dine.

Ved å velge dette produktet får du:

  • Mulighet til å sende varsel til både innbyggere og virksomheter
  • En løsning hvor du kan gjenbruke forhåndsdefinerte varslingstekster
  • Mulighet til å spore om varsel er sendt, og eventuelt sende påminnelse om meldinger ikke er lest innen et gitt tidspunkt
  • Rådgivning om felles offentlige retningslinjer for varsling

 

Hva er varsling i Altinn?

Med varsling i Altinn kan du sende ut varsel på SMS og/eller e-post til innbyggere og alle typer virksomheter. Til innbyggere brukes kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Varsel til virksomheter bruker varslingsadresser fra Enhetsregisteret, som er meldt via "Min profil" for virksomheten i Altinn. Du kan velge å bruke forhåndsdefinerte varslingstekster, eller lage varsel med egen tekst.

Hvem passer tjenesten for?

De fleste som kommuniserer digitalt med brukerne har behov for å varsle brukerne om at det ligger noe de må lese, enten i innboksen i Altinn eller et annet sted. Som brukere er vi vant til at vi får beskjed på SMS eller e-post hvis det er noe vi trenger å ordne med det offentlige.

De fleste bruker varsling i Altinn som en del av tjenesten Digital dialog eller Altinn API. Det er også mulig å kun benytte varsling i Altinn uten å bruke noen av de andre produktene våre.

Hva er fordelene?

Ved å bruke varsling når du frem til brukeren når du ønsker det. Du trenger ikke å kjenne til telefonnummer eller e-postadresse til de du skal varsle, siden vi allerede har tilgang til dette. Vi har også retningslinjer for hva man kan opplyse om i et varsel, slik at personvernet til brukerne blir ivaretatt.

Ved å benytte Altinn sine løsninger slipper du å utvikle og videreutvikle egne tjenester. Altinn har en egen drifts- og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, samt drift og backup. Sikkerheten ivaretas også av Altinn gjennom tilgang til en robust teknisk infrastruktur, som sørger for sikker utsending av varsel.

PC-skjerm som viser knapp for å sende varsel. Illustrasjon.

Sånn fungerer varsling (1 av 2)

Du sender varsler fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan du vil sende ut varselet, og om du vil sende dem videre til et skjema eller melding i altinn.

En mobilskjerm som viser at en viktig melding er sendt til bruker. Illustrasjon.

Sånn fungerer varsling (2 av 2)

Brukerne dine mottar varsel på e-post og/eller sms. De sendes eventuelt videre til skjema, melding eller andre lenker du har knyttet til varselet.

PC-skjerm som viser knapp for å sende varsel. Illustrasjon.

Sånn fungerer varsling (1 av 2)

Du sender varsler fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan du vil sende ut varselet og om du vil sende dem videre til et skjema eller melding i altinn.

En mobilskjerm som viser at en viktig melding er sendt til bruker. Illustrasjon.

Sånn fungerer varsling (2 av 2)

Brukerne dine mottar varsel på e-post og/eller sms. De sendes eventuelt videre til skjema, melding eller andre lenker du har knyttet til varselet.

Kvinne med hodetelefoner og mobil som ser til høyre. Fotografi.

Skatteetaten får god respons på bruk av varsling

Har du noen gang tenkt på hva som ligger bak sms-en du får fra skatteetaten om at skatteoppgjøret ditt er tilgjengelig? Det er Altinn varslingstjeneste som er i sving!

Lær mer

Med denne tjenesten kan du varsle bruker med SMS, e-post eller begge deler. Du benytter ferdig utviklede maler for hva varslene skal inneholde, eller du kan skreddersy egne maler. Varsel kan sendes til privatperson (fødselsnummer) eller en organisasjon (organisasjonsnummer).

Et varsel kan sendes ut for å varsle om at et skjema er lagt klart til utfylling eller at det er sendt en melding (brev) til brukers innboks i Altinn. Det kan også sendes ut varsel som ikke er knyttet til en tjeneste i Altinn (frittstående varsel).

Oversikt over tjenestene i Varsling:

E-post og/eller sms - for innbyggere hentes informasjon fra Difi sitt kontakt- og reservasjonsregister. For virksomheter brukes varslingsadresser fra Enhetsregisteret, som meldes via "Min profil" for virksomheten i Altinn. I tillegg kan person med registrert rolle eller rettighet i en virksomhet velge å få varsel bare for spesifikke tjenester knyttet til virksomheten.

Tekstinnhold i varsel – kan bruke en generell mal eller bestille en egen

Revarsling – hvis en melding ikke er åpnet av mottaker innen x dager kan det sendes en påminnelse

Varsel kan sendes umiddelbart eller på det tidspunktet du selv ønsker

 

Lenke til dokumentasjon i Altinn docs:

https://altinn.github.io/docs/guides/integrasjon/tjenesteeiere/innledning/#varselsmaler

 

Ny i Altinn?

For å utvikle en ny løsning med å bruke Varsling trenger dere en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Hvis ikke dere bruker oss fra før hjelper vi dere med hvordan dere tar i bruk Altinn i digitaliseringsarbeidet:

Kom i gang med Altinn

 

Starte utviklingen med det samme?

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å ta i bruk produktet Varsling:

Kom i gang med Varsling

To personer som snakker med en tredje person ved et bord. Fotografi.

Vi hjelper deg med spørsmål du har om varsling på SMS og e-post.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75006299 75006299