Skatteetaten får god respons på bruk av varsling

Har du noen gang tenkt på hva som ligger bak at du får sms fra Skatteetaten om at skatteoppgjøret ditt er tilgjengelig? Det er Altinn varslingstjeneste som er i sving!

Det er viktig å spisse varslingen slik at bruker tar tak i det som er viktig.

For noen år siden hadde Skatteetaten et portobudsjett på 100 millioner kroner. Dette var penger de ønsket å bruke på andre ting. Løsningen ble digital post via Altinn og varsling på sms og e-post. Etter hvert har mange tjenester blitt digitale, og årlig sendes det ut mellom 12 og 15 millioner varsler via sms og e-post, både til innbyggere og næringsdrivende.

PC-skjerm som viser knapp for å sende varsel. Illustrasjon.

Slik fungerer varsling (1 av 2)

Du sender varsler fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan du vil sende ut varselet og om du vil sende dem videre til et skjema eller melding i altinn.

En mobilskjerm som viser at en viktig melding er sendt til bruker. Illustrasjon.

Slik fungerer varsling (2 av 2)

Brukerne dine mottar varsel på e-post og/eller sms. De sendes eventuelt videre til skjema, melding eller andre lenker du har knyttet til varselet.

PC-skjerm som viser knapp for å sende varsel. Illustrasjon.

Slik fungerer varsling (1 av 2)

Du sender varsler fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan du vil sende ut varselet og om du vil sende dem videre til et skjema eller melding i altinn.

En mobilskjerm som viser at en viktig melding er sendt til bruker. Illustrasjon.

Slik fungerer varsling (2 av 2)

Brukerne dine mottar varsel på e-post og/eller sms. De sendes eventuelt videre til skjema, melding eller andre lenker du har knyttet til varselet.

Hvorfor er det viktig å varsle folk?

Alle varsler er knyttet til tjenester for brukerne i Altinn. Et viktig bruksområde for varslene er å øke folk sin oppmerksomhet på hva de får i sin digitale postkasse. - Målet er at den digitale postkassen skal bli like naturlig å sjekke som den fysiske, sier forretningsutvikler og tjenesteeier Torgeir Torgersen.

Hvilke utfordringer har dere møtt i arbeidet?

Det er en balanse mellom å varsle om det som kjennes relevant for bruker og å sende ut for mye slik at viktige varslinger forsvinner i mengden. Det er veldig viktig å spisse varslingen slik at bruker tar tak i det som er viktig. -Vi jobber mye med tekstene i varslene, og både kommunikasjonsfolk og jurister er involvert i utformingen. Vi har laget et sett med maler som er generelle slik at man kan tilpasse de forskjellige tjenestene. Skatteetaten forholder seg både til hele befolkningen og til næringsdrivende, og her er det ulike behov å ta hensyn til.

Gevinst for regnskapsbransjen

Underdirektør Svein Kåre forteller at et viktig mål for bruk av varsling er å hindre unødvendige kostnader for næringsliv og innbyggere. En sentral suksessfaktor er at sluttbrukersystem kan koble seg opp mot Altinn og bruke Skatteetaten sine tjenester i en system-til-system-integrasjon. 

Regnskapsfører og revisor har oppdrag på vegne av sine kunder. Dette er regulert gjennom avtaler og styres av roller og rettigheter i Altinn. Denne autorisasjonsløsningen er viktig i varslingen og bidrar til at regnskapsførere og revisorer får varsel på vegne av sine kunder. For eksempel har varsel om tvangsmulkt, som kan slå inn dersom en oppgave ikke er levert innen fristen, fått god respons fra regnskapsbransjen.

Hvordan er samarbeidet med Altinn?

Skatteetaten har et nært samarbeid med Altinn - som er deres viktigste samarbeidspartner i digitaliseringsarbeidet -For Skatteetaten er det bare ett valg – vi bruker Altinn til alle våre digitale tjenester, og vi bidrar til samarbeidet med både ressurser og midler, avslutter Ruud.