En nedlastingspil og en harddisk. Ikon.

Hente data fra register

Gjør som skatteetaten, Vegvesenet og flere andre offentlige virksomheter - gi brukerne dine tilgang til informasjon du har om dem via Altinn.

Med dette produktet får du:

  • Store besparelser ved å gjenbruke Altinns tekniske komponenter
  • Forenkling av arbeidsprosesser hos virksomheten
  • Bruker får enkelt innsyn i egne data
  • Rådgivning fra oss hvordan du skal bruke tjenesten

Hva vil det si å hente data fra register?

Tjenesten gir brukerne tilgang til opplysninger som allerede finnes om dem i dine systemer. Vegvesenet bruker tjenesten til å gi brukerne informasjon om kjøretøyene sine eller førerkortet sitt. Skatteetaten bruker tjenesten, blant annet for å gi virksomheter oversikt over alle utestående krav knyttet til merverdiavgift. Den kan også brukes til å hente frem kundeinformasjon, tillatelser, konsesjoner og mye mer. Her velger du det du ønsker å dele med brukerne for å gjøre hverdagen enklere for begge parter.

Hvem passer tjenesten for?

Den passer for deg som har behov for digitalisering og forenkling av prosesser. Og for deg som ønsker å gi innbyggere og næringsliv enklere tilgang til informasjon du har om dem.

Hva er fordelene?

Ved å la brukerne hente data selv, frigjøres ressurser som kan brukes på andre viktige oppgaver. Bruker kan når som helst få tilgang til opplysningene sine, og din virksomhet får mindre kostnader på saksbehandling.

Gjennom Altinn får du tilgang til en robust teknisk infrastruktur som sørger for sikker tilgang til informasjon. Altinn har i tillegg en egen drifts-og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, drift og backup.  

For å benytte tjenesten opprettes det en innsynstjeneste samt en såkalt mapper. Mapperen er en intern web service som kaller en ekstern web service. Dette sørger for en sikker kobling mellom Altinn og ditt eget system, og data som hentes blir vist i innsynstjenesten.

Oversikt over tjenestene:

Mapper

Er i hovedsak en proxy skrevet ved bruk av WCF

Utvikles i .NET og C# i Visual Studio

Ansvarlig for å kalle ekstern webservice hos tjenesteeier

Trenger ikke utføre eksterne kall, kan også bruke interne tjenester i Altinn

Kan benyttes som datakilde av flere innsynstjenester

Kan om ønskelig eksponeres mot sluttbrukersystem og uten bruk av skjema

Innsynstjeneste

Denne utvikles i TUL og består av et skjema

Mapper legges til som sekundær datakilde

Kan gjøre oppslag mot flere mapper-operasjoner (flere sekundære datakilder)

Kan også gjøre oppslag mot flere mappere om ønskelig

 

Lenker til dokumentasjon i Altinn docs:

https://altinn.github.io/docs/guides/tul/tjenestetyper/innsyn/

Ny i Altinn?

For å utvikle en ny løsning med å bruke Hente data fra register trenger dere en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Hvis ikke dere bruker oss fra før hjelper vi dere med hvordan dere tar i bruk Altinn i digitaliseringsarbeidet:

Kom i gang med Altinn

 

Starte utviklingen med det samme?

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å ta i bruk produktet Hente data fra register:

Kom i gang med Hente data fra register

Tre personer som snakker med en fjerde person ved et bord. Fotografi.

Vi hjelper deg med spørsmål du har om hente data fra register.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99