Nyhet

Retningslinjer for varsling av enheter i Altinn

Det har vært en arbeidsgruppe i sving for å få på plass felles retningslinjer for varsling av enheter i Altinn. Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide et sett med felles retningslinjer for hvordan offentlige myndigheter sender varsel og servicemeldinger til enheter i Altinn.

Varsel og servicemeldinger

Etter eForvaltningsforskriften § 8 har forvaltningen plikt til å sende varsel når enkeltvedtak og andre viktige meldinger sendes elektronisk. Varsel sendes som e-post eller SMS. I tillegg til varsel sendes servicemeldinger som inneholder informasjon om saksbehandling eller annet som kan være relevant for mottaker. Myndighetene er ikke pliktig å sende servicemeldinger men gjør det for å yte ekstra service.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

Gruppen jobbet med dette bestod av representanter fra Revisorforeningen, Regnskap Norge, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, NAV, Direktoratet for e-helse, Direktoratet for forvaltning og IKT, KS og Brønnøysundregistrene.

Det var konstruktivt å ha med Revisorforeningen og Regnskap Norge i arbeidet med retningslinjene. Særlig for å få så god forståelse som mulig for hvordan varsling og servicemeldinger oppleves hos mottakerne.

Rapport og retningslinjer

Arbeidet viste at det er behov for en felles plan for varsling. Arbeidsgruppen produserte en rapport om varslingsstrategi og laget forslag til et sett med retningslinjer for varsling til enheter fra offentlig sektor. Målet med retningslinjene er at alle som sender ut varsel skal ha et bevisst forhold til sin varslingsplikt etter eForvaltningsforskriften.

Her finner du rapporten med retningslinjene: Varslingsstrategi for enheter i Enhetsregisteret.