Nytt i Altinn

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Altinn. Her får du løpende oppdatering på endringer vi gjør med produktene og verktøyene våre.

Ny supportkanal og bedre oversikt for tjenesteeiere

8. januar lanseres nye sider for tjenesteeiere på altinndigital.no for 8 utvalgte etater. Her kan du som tjenesteeier ha dialog med Altinn om support og bestillinger, samt se og redigere tjenester og finne lenker til dokumentasjon. Og snart kan du også prøve dette!

Digital post til virksomheter (DPV) og sensitiv informasjon

Altinn sentralforvaltning har mottatt henvendelser fra sluttbrukere (legekontor, advokatkontor m.m.) om at de har mottatt forsendelser med taushetsbelagt innhold i sin innboks. Dette gjelder pasient-/klientopplysninger som iht profesjonslover er underlagt strenge taushetsbestemmelser.

Ny varslingsløsning

Altinn legger om sin varslingsløsning fra og med fredag den 8. november kl. 10:00, dette som følge av at nettsidene altinn.brreg.no og altinnett.brreg.no om kort tid vil bli faset ut.