Nytt i Altinn

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Altinn. Her får du løpende oppdatering på endringer vi gjør med produktene og verktøyene våre.

Oppfølging av Schrems II i Digitaliseringsdirektoratet og Altinn

EU-domstolen avsa 16. juli 2020 en prinsipiell avgjørelse om overføring av personopplysninger til USA. Avgjørelsen kalles “Schrems II" etter den østerrikske personvernaktivisten Max Schrems som klaget til det irske datatilsynet for å stoppe overføringen av personopplysninger mellom Facebook Irland og Facebook Inc. i USA. Han begrunnet dette med at personopplysningene hans ikke var godt nok beskyttet i USA.

Se webinar om Altinn Studio

I webinaret får du presentasjon av Altinn Studio med konkrete eksempler fra Statens vegvesen og Digitale Helgeland.

Status etter sårbarhet i Apache Log4j

Det ble i desember varslet om kritisk sårbarhet i loggverktøyet Log4j. Altinn hadde sårbarheten i noen av sine støttesystemer, og oppdaterte etter råd fra primært Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.