Nytt i Altinn

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Altinn. Her får du løpende oppdatering på endringer vi gjør med produktene og verktøyene våre.

Se webinar om Altinn Studio

I webinaret får du presentasjon av Altinn Studio med konkrete eksempler fra Statens vegvesen og Digitale Helgeland.

Status etter sårbarhet i Apache Log4j

Det ble i desember varslet om kritisk sårbarhet i loggverktøyet Log4j. Altinn hadde sårbarheten i noen av sine støttesystemer, og oppdaterte etter råd fra primært Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Oppdater varslingstekster i Altinn

De aller fleste varsler som sendes via Altinn kommer fra tjenesteeierne. For at tekstene som går ut skal bli forstått av brukerne og ikke bli oppfattet som phishing, ber vi dere tjenesteeiere om å gå gjennom og revidere tekstene deres.