Nytt i Altinn

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Altinn. Her får du løpende oppdatering på endringer vi gjør med produktene og verktøyene våre.

Første delleveranse av Altinn studio er ute

Altinn studio er Altinns nye verktøy for utvikling av digitale tjenester. I verktøyet skal du på sikt kunne lage digitale samtaler, som for eksempel Digital dialog eller Digital post. Du skal også kunne gjenbruke tjenester og funksjonalitet andre har laget.

Altinn og ny personvernlov/GDPR

Den nye personopplysningsloven (GDPR) har ikke krevd vesentlige endringer i Altinn. Det skyldes at det meste var på plass fra før av. Noen mindre endringer er gjort.

Retningslinjer for varsling av enheter i Altinn

Det har vært en arbeidsgruppe i sving for å få på plass felles retningslinjer for varsling av enheter i Altinn. Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide et sett med felles retningslinjer for hvordan offentlige myndigheter sender varsel og servicemeldinger til enheter i Altinn.

Hva er nytt i de siste releasene i Altinn

I 2018 har Altinn gått fra tre store produksjonssettinger (releaser) til månedlig feilretting og videreutvikling. Det har også blitt enklere å følge med på hva som kommer framover og hva som er gjort i tidligere releaser. På Altinns dokumentasjonsside kan du se en endringslogg som viser innholdet i tidligere og planlagte releaser.