Nyhet

Første delleveranse av Altinn studio er ute

Altinn studio er Altinns nye verktøy for utvikling av digitale tjenester. I verktøyet skal du på sikt kunne lage digitale samtaler, som for eksempel Digital dialog eller Digital post. Du skal også kunne gjenbruke tjenester og funksjonalitet andre har laget.

Du kan lese mer om tankene bak verktøyet i Altinn studio.

Hva er med i første versjon?

Første delleveranse av Altinn studio er et viktig steg mot en såkalt Minimum Viable Product (MVP). Med denne delleveransen kan man begynne utvikling av enkle skjematjenester. Dette kan gjøres enten på altinn.studio, eller i ditt eget utviklingsverktøy (via GIT-funksjonalitet). I praksis kan du:

  • Lage en brukerkonto og logge inn
  • Opprette en tjeneste
  • Laste inn en datamodell (XSD fra SERES eller OR)
  • Legge til tekster/tekstnøkler
  • Lage et enkelt brukergrensesnitt ved drag-and-drop av elementer
  • Legge på regler for dynamikk, kalkulering og validering (dersom man kan C# og/eller Javascript)
  • Legge til kobling mot API-er for oppslag (dersom API-et er åpent og man kan kode oppslaget som Javascript)
  • Gjøre manuell test av tjenesten inne i Altinn studio

Det er fremdeles store områder som er utestående. Den største begrensningen er at tjenestene enn så lenge ikke kan brukes i eller ha noen knytning til testmiljøer eller altinn.no. Dette jobbes videre med i kommende delleveranser fram mot sommeren.

Utvalgte pilottjenester

Vi har vært i dialog med flere kommuner og statlige etater om “pilotprosjekter”. I første omgang vil pilotprosjektene være enkle skjemaer som lages i en teknisk versjon av verktøyet. Det vil først være mulig å produksjonssette tjenestene i senere versjoner av Altinn studio.

Så langt har vi avtalt piloter med SSB (skjema for ledige stillinger) og Kulturrådet (skjema for ettersending av vedlegg), NAV (søknadsskjema for godkjenning som tiltaksarrangør av varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet) og Brønnøysundregistrene (innsending av årsregnskap). Nasjonalbiblioteket har nylig tatt i bruk Altinn og deltar i utviklingen av Altinn studio med flere interne utviklere. Det blir oppstartsworkshop for pilotene i første halvdel av februar.

Ønsker du å være med på pilottesting?

Skriv en mail til prosjektleder, Wenche Fylken, på wenche.fylken@brreg.no og fortell litt om hvilke tjenester du ønsker å bruke som pilottjenester. Vi tar kontakt med deg så snart vi er klare for å ta inn nye piloter.