Nyhet

Altinndigital.no fases ut – informasjon til sluttbrukersystemer

Digitaliseringsdirektoratet har besluttet å fase ut Altinn Digital. Nøyaktig tidspunkt for når flyttingen skjer er ennå ikke besluttet, men planene så langt er rundt månedsskiftet september/oktober 2024.

Som hovedregel vil informasjon flyttes over til Samarbeidsportalen (https://samarbeid.digdir.no/), men for en del av informasjonen som gjelder sluttbrukersystemer vil dette framover ligge sammen med systemdokumentasjonen for Altinn II på Altinn Docs (https://altinn.github.io/docs/).

Beskrivelse av hvordan man kan abonnere på varsler fra ny løsning vil bli publisert før Altinn Digital avvikles.

Spørsmål? Kontakt Lars Vegard Bachmann (lars.vegard.bachmann@digdir.no) fram til 5. juli, eller Wenche Fylken (wenche.fylken@digdir.no) etter 5. juli.