Nyhet

Varsel om endringer i forbindelse med Skatteetatens overgang til Altinn 3

Dagens Altinn (Altinn II) skal avvikles i juni 2026 og blir fortløpende erstattet av Altinn 3.

Skatteetaten flytter i denne sammenhengen sine tjenester fra Altinn II til egen plattform/brukerflate, men vil bruke Altinn 3 til tilgangsstyring, autentisering, varsling med videre.

Alle som rapporterer til Skatteetaten eller bruker Skatteetatens skjema vil bli påvirket av flyttingen.

Flyttingen omfatter følgende tjenester: Tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata alle ordninger), aksjonærregisteroppgaven, a-ordningen, skatteprosessen og særavgifter.

Tjenester som allerede er flyttet (Skattemeldingen og MVA) blir også berørt.

Mer informasjon vil bli tilgjengeliggjort på Skatteetatens nettsider (skatteetaten.no/reetableringaltinn) og i Samarbeidsportalen (https://samarbeid.digdir.no/altinn/modernisering-av-altinn/2331).