Oppgradering og modernisering av TUL

Denne siden vil brukes til å informere interessenter om fremgangen med oppgradering og moderniseringsprosessen av TUL. Løsningen skal være klar for akseptansetest for noen tjenesteeiere i uke 31 (første uken i august) og produksjonssettes mandag den 15. august.


(Sist oppdatert 20.09.2022)

Oppgradering TUL i sky - fase 2 
se tidsplan.

- Ta i bruk SharePoint 2019 og Claims autentisering

 

Nye TUL er satt i produksjon

Nye TUL er produksjonssatt, og kan nå tas i bruk av alle tjenesteeiere.

Innhold

Bakgrunnsinfo
Oppdatert tidsplan
Viktig å kjenne til i ny løsning
- Hvordan tar jeg i bruk den nye løsningen?
- Workarounds
- Endring på eksisterende skjema for så å lagre dette
Spørsmål og svar

Bakgrunnsinfo

Utfordringer med dagens TUL-løsning

Da dagens TUL løsning har flere produkter som nærmer seg "end-of-life" og ikke lenger vil bli supporterte har det blitt besluttet å oppgradere løsningen og samtidig flytte TUL over til Azure. Den største hovedforskjellen for brukere blir at Citrix blir erstattet med en desktopløsning, og ellers vil ting stort sett fungere på samme måte som før.

Porteføljestyring i DigDir

Det har blitt besluttet at DigDir sin porteføje skal legges ut åpent slik at alle som ønsker det skal kunne følge med på denne. Oppgradering og modernisering av TUL er en av de viktigste sakene vi jobber med for tiden, og her finner du mere informasjon om tekniske detaljer og bakgrunn

Informasjon til brukere av TUL og tjenesteeiere

Det kommer til å bli informert i flere omganger slik at vi er sikre på at alle får med seg det de trenger av informasjon.

Infoside (denne siden) med lenke fra https://tul.altinn.no/
Driftsvarsling via altinndigital.no (Sendt ut driftsvarslinger 10.juni og 13. juli)
E-post til alle brukere som har logget inn i løpet av siste 6 måneder
Rute alle brukere fra gammel til ny løsning (erstatter punktet over med å sende e-post til alle brukere)

Oppdatert tidsplan

- Uke 39 - mandag 26.09. Kl 16:00 - Produksjons sette TUL i sky fase 2 Azure og nedetid

- Uke 39 - mandag 26.09. - Sanity test

- Uke 39 - tirsdag 27.09. - Akseptansetest

- Uke 39 - tirsdag 27.09. klokken 1000 - Åpne ny TUL for brukere

Viktig å kjenne til i ny løsning

Som bruker av ny løsning er det en del ting som er ekstra viktig at dere som skal bruke løsningen kjenner til.

Hvordan tar jeg i bruk den nye løsningen?

1. Om du ikke allerede har mottatt brukernavn og passord, ta kontakt med vår servicedesk så hjelper de deg med dette. Du kan kontakte vår servicedesk på servicedesk@altinn.no

2. Så må du installere en klient om du bruker Windows, MAC eller Chrome OS. Bruker du Linux finnes det en egen webklient du kan benytte. Mer om de ulike klientene og hvordan de installeres og brukes finner du på denne siden

3. Du kan nå koble deg til nye TUL desktoppen, dette gjøres ved å sette opp et såkalt "Abonnement". Dette gjør du ved å følge disse instruksjonene

Workarounds

Da TUL i sin tid ble laget var MS Internet Explorer (IE) den vanligste og mest brukte nettleseren. Og mye av funksjonaliteten i TUL (SharePoint delen) er tilpasset IE. I dag støttes ikke IE lenger og i ny deskop brukes MS Edge i stedet. De fleste ting fungerer helt utmerket i Edge, men det finnes noen småting som vi ikke har fått til å fungere og her er en liste (som stadig utvides) med workarounds og når dette kan brukes.

Workaround 1 - Sette Edge i IE modus fungerer for følgende feil:

 1. Innholdsreferanser - Kan velge i nedtrekkslistene og endre på ting, legge til og fjerne selv om det ikke er sjekket ut (#105)
  - Går på innholdsreferanser på en skjemautgave. Selv om det ikke er sjekket ut kan jeg trykke inn i nedtrekkslistene og endre på ting, legge til og fjerne. De blir riktig nok ikke lagret, men det bør ikke være mulig å gjøre noe heller før man har sjekket ut.
 2. Umulig å kopiere flere rader fra Excel og inn i kodeliste #116
  - Markerer flere rader i Excel og kopierer disse
  - Limer inn i første ledige rad i kodeliste
  - Da blir alle rader limt inn i en og samme celle
 3. Feil på siden for å legge til hjelpetekster #74
  - Siden for å legge til hjelpetekster vises ikke riktig. Den ser slik ut:
  Hjelpetekster.png
 4. Oversettelse - Hente ned fil direkte ned til TULshare (og ikke via Downloads) #123
  - I nye TUL så havner oversettingsfil ALLTID i personlig Downloads, mens det i gamle TUL var mulig å velge hvor man ville lagre filen med "Save as"
 5. URL "Webservice-adresse for å hente kodelister" på "Startsiden" virker ikke #119
  - På "Startsiden" i TUL finnes det en lenke "WebService-adresse for å hente kodelister" som ikke fungerer som den skal

Workaround 2 - Oppdatere kodelister direkte fra Access fungerer for følgende feil:

 1. Kodelister - redigering i Access ikke mulig lenger #114
  -
  I gamle tul så er det mulig å redigere i Access. I nye TUL er Access ikke tilgjengelig:
  Åpne i Access.png
 2. sd

Workaround 3 - Gjør det mulig å eksportere kodeliste til Excel

"Workaround å trykke "ok", og deretter åpne .iqy fil som blir presentert i nettleseren. Da får man opp excel med de ønskede dataene."

fungerer for følgende feil:

 1. Ikke mulig å eksportere kodeliste til Excel #94
  Eksportere kodeliste til Excel.png

Endring på eksisterende skjema for så å lagre dette

Du åpner et gammelt InfoPath skjema fra nytt TUL Share, gjør noen endringer i skjemaet og trykker så på "Lagre". Du forventer da at skjema lagres på samme sted som du åpnet skjema fra, men dette er ikke tilfelle og du får i stedet opp en dialogboks "Lagre som" der du må navigere deg frem til rett mappe før du så lagrer skjema. Grunnen til dette er at gammel filsti (til gammelt Tulshare) er innpakket i selve skjemaet og det vil være et omfattende arbeid å få endret dette.

Så når du første gang åpner og endrer et skjema i nytt TUL Share, må du altså legge inn rett lokasjon på nytt og så lagre skjema der. Neste gang du åpner skjema vil du ikke behøve å gjøre dette, og da vil "Lagre" knappen fungere som vanlig.

NB: Om du har VSTA kode i skjemaet må du også huske på å oppdatere denne til rett lokasjon etter at du har lagret skjema på nytt. Dette kan du gjøre ved å følge denne oppskriften 

Så du må altså gjøre det i følgende rekkefølge:

1. Lagre skjema på rett lokasjon
2. Endre filsti for VSTA kode og lagre skjema på nytt

Spørsmål og svar

 • (Nytt 10.08.) Design checker fungerer ikke lenger i InfoPath og det ser ut til at den går til en adresse i gamle TUL. Hva er ny URL til design checker i InfoPath?
  Svar: Ny URL til design checker er http://tul.altinn.cloud/designchecker/_vti_bin/FormsServices.asmx og denne må legges inn på nytt og manuelt i skjemaet for at det skal fungere
 • (Nytt 10.08.) Noen av sidene i TUL må vises i Internet Explorer modus for å fungere skikkelig. Hvordan setter jeg sider i Internett Explorer modus?
  Svar: Her finner du en oppskrift på hvordan du setter sider i Edge i IE modus
 • (Nytt 13.07.) Jeg har flere skjermer og TUL Desktop bruker alle skjermene. Kan jeg få TUL Desktop til å bruke bare en skjerm?
  Svar: Ja, det kan du gjøre ved å endre visningsinnstillingene i klienten
 • (Oppdatert 07.07.) Vil alle historikk i TUL fremdeles finnes der? F.eks. hvem som sist har migrert en tjenesteutgave?
  Svar: Da TUL opp gjennom tidene har blitt flyttet mellom flere (3-4) ulike domener, og en bruker kan ha egne brukere i hvert av disse domenene, viste det seg å bli ganske så komplisert å få med alt av brukerhistorikk. Så i enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å se hvilken bruker som faktisk har endret noe og det vil bare stå "Bruker fra gammelt domene" under "Endret av". Her er et eksempel som demonstrerer dette
 • (Oppdatert 07.07.) Hva skjer med alle lenker til vstakode som ligger i Infopathfilene?
  Svar: Lenkene til koden viste seg å være lagret inne i selve InfoPath skjemaene, som igjen er pakket inn i TUL SharePoint, og det viste seg å være ganske komplisert å få endret filstien. Dette ville nok være teknisk mulig å få til, men vil bli både dyrt og arbeidskrevende og blir derfor ikke prioritert. Dere må derfor endre på lenken i et skjema før dette skal migreres, testes, e.l. på nytt. Her er en oppskrift på hvordan dette gjøres
  NB: Før du oppdaterer lenke til VSTA kode er det viktig at du lagrer skjema på nytt på rett lokasjon, se "Endring på eksisterende skjema for så å lagre dette"
 • (Nytt 07.07.) InfoPath finner ikke kode når jeg forsøker å forhåndsvise et skjema i InfoPath, hva skyldes dette?2022-07-07_11-11-22.png
  Svar: Dette skyldes at lenken til kode ikke er oppdatert, se også spørsmålet over dette
  NB: Før du oppdaterer lenke til VSTA kode er det viktig at du lagrer skjema på nytt på rett lokasjon, se "Endring på eksisterende skjema for så å lagre dette"
 • (Nytt 07.07.) Vil vi bli nødt til å remigrere alle tjenestene på nytt til TT2? Og hva med prod?
  Svar: Nei, både TT02 og PROD har en såkalt "løs" kobling til TUL og alt som tidligere er migrert vil fremdeles være det
 • (Nytt 07.07.) Det står "ellers vil ting stort sett fungere på samme måte som før" - hva vil bli annerledes?
  Svar: Det som vil bli annerledes er stort sett at vi går bort fra Citrix, og dere vil bruke en virtuell Windows 11 desktop i stedet. På denne desktopen vil dere så finne de samme appene som dere finner i dagens Citrix løsning. Forhåpentligvis blir det også mer brukervennlig og enklere å bruke løsningen enn hva det er i dag. Ellers vil løsningen fremover driftes i Azure og vi går bort fra dagens on-prem løsning som driftes hos Basefarm. Så Basefarm vil forsvinne helt ut av bildet som leverandør og det blir bare en leverandør (Accenture) å forholde seg til når det gjelder TUL. Ellers finner du mer info om dette på https://www.altinndigital.no/tul-til-sky/ og videre lenker fra denne siden
 • (Nytt 07.07.) Når vil man ta kopi av dagens TUL og TULshare? Det er viktig at vi får vite nøyaktig tidspunkt slik at alt blir med over.
  Svar: Se oppdatert tidsplan over
 • (Nytt 06.07.) Vil ny løsning fungere også for de som bruker MAC, Linux eller Chrome OS?
  Svar: Ja, det vil fremdeles være mulig å bruke MAC, Linux eller Chrome OS les mer om ulike måter å koble til TUL på
 • Vil alle filene mine fra gamle TUL fremdeles være tilgjengelige?
  Svar: Ja og nei. Alle filer og mappestrukturer i TULShare vil se nøyaktig like ut som de gjorde i gammel løsning. Det vi gjør er at ta en fullstendig kopi av TULShare som vi så flytter til ny løsning. MEN, om du har filer lagret på din brukerprofil i gamle TUL så vil IKKE disse filene automatisk bli flyttet. Så om du vet at du har filer lagret på din brukerprofil så bør du flytte disse så snart som mulig
 • Vil det bli nedetid i forbindelse med oppgraderingen?
  Svar: Ja, dette er nok dessverre ikke til å komme bort fra. Vi setter et slutttidspunkt for gammel løsning, og så kopierer vi Tulshare, database, etc. over til ny løsning, og alt dette tar litt tid å gjøre. Akkurat hvor lang nedetid det blir vet vi ikke helt ennå, men det blir nok en dag eller i verste fall to dager
 • Vil jeg få en ny bruker til innlogging?
  Svar: Ja, du vil få en ny bruker men denne vil ha akkurat samme brukernavn som før men tilhøre et nytt domene. Du vil også få tilsendt et nytt passord før ny løsning tas i bruk. Om du fra før har en bruker som heter bruker.navn vil din nye bruker hete bruker.navn@az-tul.altinn.cloud
 • Skal jeg fremdeles logge inn via Citrix?
  Svar: Nei, vi fjerner Citrix helt og erstatter denne med en (Azure) virtuell desktop som kjører Windows 11. For å logge på denne virtuelle desktopen trenger du en kllient installert på din pc. Denne klienten kan lastes ned fra denne siden hos Microsoft
 • Hvordan bruker jeg Windows Desktop klienten?
  Svar:denne siden finner du instruksjoner på hvordan du setter opp desktop klienten
 • Hvorfor må jeg oppgi mobiltelefonnummer for å få aktivert ny bruker?
  Svar: For å få formidlet nytt passord på en trygg måte er vi nødt til å ha ditt mobilnummer også
 • Hvorfor skal TUL moderniseres og oppgraderes når det er i ferd med å erstattes av Altinn Studio og Altinn 3.0?
  Svar: Altinn 2.0 skal leve videre til juni 2025 og i samme periode er det viktig at tjenesteeiere har mulighet til å vedlikeholde sine eksisterende tjenester. Enklere vedlikehold av de ulike produktene i TUL, samt økonomi er også grunner til at vi velger å flytte TUL til Azure

Har du flere spørsmål om noe som gjelder det som skjer av oppgradering og modernisering av TUL? Send i så fall en e-post til tfa@digdir.no så skal vi svare så godt vi kan.