To personer. Ikon.

Styring av tilgang

En enkel og sikker måte å styre tilgang til tjenester som er utviklet på egen løsning/portal.

Med dette produktet får du:

  • Sikker pålogging via ID-porten
  • Tilgang til rolleinformasjon fra Enhetsregisteret
  • Tilgang til over 4 millioner nordmenn som allerede har påloggings-ID

Hva er Styring av tilgang?

Et produkt som gir deg muligheten til å styre hvem som kan bruke en digital tjeneste. Brukerne logger inn via ID-porten, og blir deretter sendt videre til tjenesten. Dersom en privatperson skal ta i bruk en tjeneste på vegne av en virksomhet, gjøres det et oppslag mot Enhetsregisteret for å bekrefte at personen har en rolle på vegne av virksomheten.

Hvem passer tjenesten for?

Tjenesten passer for deg som ønsker tilgangskontroll på tjenester i egen løsning/portal. Bruker du Digital dialog, Digital post eller API, er styring av tilgang en del av løsningen.

Hva er fordelene?

Styring av tilgang gir deg en sikker digital tjeneste. Med kjente elektroniske ID som MinID, BankID og BankID på mobil, får brukeren benytte en innloggingsmetode som de fleste kjenner godt fra før. Som eier av tjenesten slipper du å tenke på administrasjon av brukernavn og passord og brukerstøtte for egen innloggingsløsning. Med koblingen som Altinn har mot Enhetsregisteret, vil du også ha tilgang til oppdatert informasjon om personer sine roller for virksomheter.

For å benytte produktet må du opprette en lenketjeneste i Altinn. ID-porten identifiserer og fødererer bruker mot Altinn og tjenesteeier. Altinn sin autorisasjonskomponent sjekker at brukerne har de tilgangene som kreves for å ta i bruk tjenesten. Deretter sendes brukeren videre til den aktuelle tjenesten hos tjenesteeier.

Styring av tilgang bestemmes av:

Sikkerhetsnivå. Du kan velge mellom sikkerhetsnivå 3 og 4

Virksomhetssertifikat og MinID gir tilgang på sikkerhetsnivå 3

BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides gir tilgang til sikkerhetsnivå 4

Roller (hvilke roller en bruker har eller har fått delegert i en virksomhet)

Du kan velge om lenketjenesten skal benyttes kun av privatpersoner, organisasjoner eller begge deler.

Skal lenketjenesten benyttes på vegne av organisasjoner sjekker Altinn mot Enhetsregisteret hvilke roller en bruker innehar i organisasjonen.

 

Lenker til dokumentasjon i Altinn docs:

https://altinn.github.io/docs/tul/tjenestetyper/lenke/

https://altinn.github.io/docs/guides/autorisasjon/

Ny i Altinn?

For å utvikle en ny løsning med å bruke Styring av tilgang trenger dere en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Hvis ikke dere bruker oss fra før hjelper vi dere med hvordan dere tar i bruk Altinn i digitaliseringsarbeidet:

Kom i gang med Altinn

 

Starte utviklingen med det samme?

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å ta i bruk produktet Styring av tilgang:

Kom i gang med Styring av tilgang

To personer som snakker med en tredje person ved et bord. Fotografi.

Vi hjelper deg med spørsmål du har om styring av tilgang.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99