Kom i gang med Digital post til virksomheter

Altinn er valgt som løsning for å sende digital post fra det offentlige til virksomheter. Vi har utviklet et ferdig sett med tjenester til dette formålet slik at du skal slippe å utvikle dem selv. Altinn har et samarbeid med Difi på DPV, og du kan velge om du vil integrere deg mot tjenesten via Difi sitt integrasjonspunkt for eFormidling, eller direkte fra egne løsninger mot Altinn.


Slik går du frem:

 1. Start med å definere brukerbehov
  Tenk nøye gjennom hele prosessen fra et brukerperspektiv. Hva er utfordringen og hvem skal den løses for? Hvem skal du sende post til? Skal du sende varsel på e-post og/eller sms? Lag gjerne en skisse til kommunikasjon med brukeren og test skissen på folk i målgruppen. God planlegging er nøkkelen til et godt resultat. Sjekk Guide: Hvordan jobbe brukerorientert? for inspirasjon.
 2. Akseptere bruksvilkår og få tilgang til systemer
  Altinn har et samarbeid med Difi på DPV, og uavhengig av om du vil integrere deg mot tjenesten via deres integrasjonspunkt eller direkte mot Altinn, starter du med å kontakte Digitaliseringsdirektoratet: servicedesk@digdir.no. De bistår deg så du får signert på både våre og deres bruksvilkår. De gir deg også tilgangen du trenger for å ta i bruk våre tjenester.
 3. Tilrettelegge egne systemer for sending av meldinger
  For å kunne sende meldinger fra ditt fagsystem til Altinn må dine systemer tilrettelegges for dette. Det tilbys grensesnitt både på batch og web service. Vi anbefaler web service siden du uansett vil benytte dette for å hente status på sendte meldinger. Les i Guide for DPV for informasjon om grensesnittet mellom ditt system og Altinn
 4. Utvikle tjenesten
  Du er nå klar til å ta i bruk en av våre ferdigutviklede tjenester til digital post. Det er utviklet ti tjenester innenfor ulike tjenesteområder slik at du skal slippe å utvikle dem selv. Dette er fellestjenester alle som skal sende DPV kan benytte. Les Guide: Digital post til virksomheter om hvordan du kobler deg på tjenestene.

  Det er en fordel om du på forhånd har jobbet med tekster i melding og varsling ut fra et brukerperspektiv, slik at du har klart for deg hva som skal utvikles.