Digital post til virksomheter

En kvinne som sjekker mobilen sin mens hun går på tur med hunden. Illustrasjon.

Med denne løsningen kan du sende digital post på en enkel og sikker måte til innbyggere og næringsliv.

Ved å velge dette produktet får du:

  • Tjenestene presentert på en plattform som er godt kjent for brukerne
  • Store besparelser ved å gjenbruke Altinns tekniske komponenter
  • Digital post i en løsning brukerne kjenner godt fra før
  • Robust infrastruktur med sikker sending av data
  • Gjenbruk av ferdig utviklede tjenester (post til virksomheter)
  • Kan også brukes til å sende til offentlige etater og kommuner

Hva er Digital post?

Digital post kan brukes til å sende ut digitale meldinger til virksomheter, innbyggere, offentlige etater og kommuner. I meldingene kan det legges ved vedlegg og lenker, og mottaker kan varsles på e-post og/eller SMS når det ligger i innboksen. Man kan også velge å sende ut en påminnelse til mottakeren hvis brevet ikke er åpnet innen en viss tid.

Hvem passer tjenesten for?

Regjeringen besluttet i 2016 at all digital post til virksomheter skal skje gjennom Altinn. Det vil si at alle statlige myndighetsutøvere som skal sende post til virksomheter i privat eller frivillig sektor skal benytte Altinn. Digital post kan også brukes til å sende meldinger til innbyggere, offenlige etater og kommuner.

Hva er fordelene?

Mye av dialogen mellom det offentlige og virksomheter foregår allerede digitalt gjennom Altinn. Store statlige digitale løsninger som skattemeldingen, årsregnskap og mva-oppgaven er digitalisert gjennom løsningen. Dette gjør at brukerne er godt kjent med Altinn som kommunikasjonskanal. Undersøkelser vi har foretatt viser også at brukerne forventer at den digitale kommunikasjonen foregår gjennom Altinn, og ved å bruke DPV treffer man virksomhetene der de er fra før.

Gjennom Altinn får du tilgang til en robust teknisk infrastruktur, som sørger for sikker sending av post til virksomheter. Løsningen har driftsmessig stor kapasitet, og kan skaleres ved behov. Altinn har en egen drifts-og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, drift og backup. Dette er svært tidkrevende og kostbart å utvikle selv. Ved bruk av DPV kan du være trygg på at posten kommer frem til riktig mottaker. I tillegg oppnår du gevinster i form av redusert tidsbruk, papir og porto.

PC-skjerm som viser knapp for send melding. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (1 av 3)

Du varsler brukerne om oppgavene deres fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan, og varselet sendes umiddelbart til brukeren.

Tre mobilskjermer, en viser mottat melding, andre viser innlogging, tredje viser viktig melding. Illustrasjon.

Brukerne får varsel, logger inn og fyller ut. De får varsel om svar på det de har sendt inn, og kan om nødvendig logge inn og lese svaret.

Brukerne varsles om meldingen på e-post eller sms, alt etter hva de selv ønsker. Etter innlogging får de tilgang til å lese meldingen.

PC-skjerm som viser en graf. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (3 av 3)

Du mottar kontinuerlig data fra Altinn rett inn i ditt system. Her kan du selv purre på dem som somler, behandle saker og sende umiddelbart svar til brukeren.

PC-skjerm som viser knapp for send melding. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (1 av 5)

Du varsler brukerne om oppgavene deres fra ditt fagsystem. Du velger selv når og hvordan, og varselet sendes umiddelbart til brukeren.

Mobilskjerm som viser mottat melding. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (2 av 5)

Brukerne varsles om meldingen på e-post eller sms, alt etter hva de selv ønsker.

Mobilskjerm som viser innlogging. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (3 av 5)

Bruker logger inn...

Mobilskjerm som viser en viktig melding. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (4 av 5)

... og leser meldingen.

PC-skjerm som viser en graf. Illustrasjon.

Sånn fungerer digital post (5 av 5)

Du mottar kontinuerlig data fra Altinn rett inn i ditt system. Her kan du selv purre på dem som somler, behandle saker og sende umiddelbart svar til brukeren.

Mann i oransje arbeidsklær som ser på kamera. Fotografi.

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland var pilot da de tok i bruk tjenesten Digital post i Altinn i november 2017. Siden fulgte de andre fylkesmennene hakk i hel.

Lær mer

Kommunikasjon med brukeren består av en meldingstjeneste og en varslingstjeneste (SMS eller e-post). Du benytter et sett av ferdig utviklede meldingstjenester og trenger ikke utvikle noe selv. Hvilken meldingstjeneste som skal benyttes velger du selv ut fra hvem som skal motta meldingene. Du velger om du vil ta i bruk produktet som det er, eller integrere det i ditt eget grensesnitt ved hjelp av API.

Oversikt over de tekniske tjenestene som Digital post til virksomheter består av:

Meldingstjeneste

Støtter HTML (formatert visning i nettleser) og vedlegg

Mulig å sende post på vegne av annen virksomhet

Enklere for sluttbruker - kun nødvendig å delegere tilgang til en virksomhet sin post én gang for all post fra alle avsendere

Det er mulig å sjekke status på et sett (inntil 10.000) av meldinger

Varsling

E-post og/eller sms - det benyttes informasjonen som ligger på enheten i Enhetsregisteret, i tillegg til informasjon lagt inn av organisasjonen selv i Altinn. Du kan også varsle til adresser du har i egne systemer

Tekstinnhold i varsel – kan bruke en generell mal eller bestille en egen

Re-varsling - Hvis en melding ikke er åpnet av mottaker innen et gitt tidspunkt kan det sendes en påminnelse

 

Lenke til dokumentasjon i Altinn docs: https://altinn.github.io/docs/guides/digital-post-til-virksomheter/

Ny i Altinn?

For å bruke Digital post til virksomheter holder det at dere signerer på våre bruksvilkår.

Se bruksvilkårene i Digdir

 

Starte utviklingen med det samme

Enten du er prosjektleder, designer eller utvikler, så forklarer vi trinnvis hvordan du går frem for å lage en tjeneste med Digital post til virksomheter:

Kom i gang med Digital post til virksomheter

Vi hjelper deg med spørsmål du har om digital post i Altinn.

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.no digitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 99 75 00 62 99