Nyhet

Seres erstattes av Altinn Studio

Digitaliseringsdirektoratet har besluttet at Seres (både Domeneklienten og Produktforvaltning) skal legges ned som løsning, og at behovet for datamodellering for tjenester i Altinn skal løses i Altinn Studio. Ny funksjonalitet er planlagt lansert andre halvdel av oktober 2021.

Merk! Tidspunktet for erstatting var opprinnelig satt til 1. juli 2021.

Vi har støtt på uventede utfordringer i ferdigstillingen av datamodelleringsløsningen i Altinn Studio. Lansering er derfor utsatt. 

Merk at det kan være noen detaljer som er utestående på lanseringstidspunktet.

I sammenheng med overgangen er det i 05.07.2021 gjennomført en import av alle datamodeller (XSD) brukt i tjenester i produksjon i Altinn. Vi anbefaler å sjekke resultatet av importen så snart som mulig. Modellene ligger i etatens repository i Altinn Studio i et repository som heter {etatens kortnavn}-datamodels. Denne sjekken kan gjøres allerede nå. Det viktige å sjekke er at de relevante modellene er blitt importert. Formatet på dem skal ikke være påvirket av importen.

Etater som har datamodeller dere ønsker å ta vare på som ikke er brukt i en tjeneste i produksjon, må generere XSD av disse i Seres, og manuelt importere dem i Altinn Studio.

Vi anbefaler å ta i bruk datamodellering i Altinn Studio for alt arbeid med datamodeller så snart det er lansert. Forventet lanseringstidspunkt vil være andre halvdel av oktober 2021. Fra 15.11.2021 forventer vi at alt arbeid med nye modeller / versjoner av modeller skjer i Altinn Studio (eller eventuelt i egnede tredjepartsverktøy). Seres vil være tilgjengelig i en overgangsperiode til og med 31.12.2021, slik at tjenesteeiere kan generere XSD av modeller under arbeid eller av annen grunn ikke er fanget opp av importen. Modeller som ikke er generert XSD av innen 31.12.2021 vil gå tapt.

Digitaliseringsdirektoratet tar sikte på å gjennomføre et kurs i den nye datamodelleringsløsningen kort tid etter at den er lansert.

Lykke til i ny løsning, håper dere blir fornøyde. Har dere innspill og ønsker, meld dem gjerne inn på https://github.com/Altinn/altinn-studio/ eller via deres serviceleder.