Nyhet

Seres lever videre, men Altinn Studio får datamodelleringsfunksjonalitet

Digitaliseringsdirektoratet har omgjort beslutningen om at Seres (både Domeneklienten og Produktforvaltning) skal legges ned som løsning på kort sikt. Behovet for datamodellering for tjenester i Altinn 3 skal løses i Altinn Studio. Ny funksjonalitet er planlagt lansert i desember 2021.

Merk! Tidspunktet for lansering var opprinnelig satt til 1. juli 2021.

Vi har støtt på uventede utfordringer i ferdigstillingen av datamodelleringsløsningen i Altinn Studio. Lansering er derfor utsatt. 

Merk at det kan være noen detaljer som er utestående på lanseringstidspunktet.

Datamodellene som ble importert da planen fortsatt var å erstatte Seres også i Altinn 2-kontekst vil bli fjernet.

Etater som vil bruke modeller fra Seres i en Altinn 3-tjeneste må manuelt importere dem i Altinn Studio.

Vi anbefaler å ta i bruk datamodellering i Altinn Studio for alt arbeid med datamodeller for Altinn 3-tjenester så snart det er lansert. Forventet lanseringstidspunkt vil være desember 2021. 

Digitaliseringsdirektoratet tar sikte på å gjennomføre et kurs i den nye datamodelleringsløsningen kort tid etter at den er lansert.

Lykke til i ny løsning, håper dere blir fornøyde. Har dere innspill og ønsker, meld dem gjerne inn på https://github.com/Altinn/altinn-studio/ eller via deres serviceleder.