Nyhet

Oppdater varslingstekster i Altinn

De aller fleste varsler som sendes via Altinn kommer fra tjenesteeierne. For at tekstene som går ut skal bli forstått av brukerne og ikke bli oppfattet som phishing, ber vi dere tjenesteeiere om å gå gjennom og revidere tekstene deres.

Varslene som sendes fra tjenesteeierne skjer gjerne i forbindelse med utsending av digital post i Altinn. Man oppretter et skjema man ønsker mottaker skal fylle ut eller som enkeltstående varsel fra tjenesteeier til mottaker. Innholdet i disse varslene er det den enkelte tjenesteeier som har ansvaret for, og det er i denne forbindelse vi ber dere se på varslingstekstene.

Dette ønsker vi dere ser på

Det er konkret to punkter vi ønsker at dere tar en gjennomgang av.

  • Phishing – ikke benytt direktelenker til pålogging i SMS som sendes ut
  • Forbedre innholdet i varslingstekster – kvalitetssikre, og gjerne brukerteste, at varslingstekster blir forstått av mottakere

For å sikre god oppfølging ber vi om tilbakemelding fra dere som benytter varsling i Altinn på hvordan dette er fulgt opp. Dere kan også ta kontakt ved spørsmål eller trenger å endre varslingsmaler som benyttes for å sende ut varsel.

Vedlagte dokument med mer utfyllende informasjon er sendt til alle tjenesteeierne i Altinn.