Nyhet

Det foreslås friske midler til Altinn i revidert nasjonalbudsjett

Det foreslås 32,2 millioner kroner i friske midler til Digitaliseringsdirektoratet i revidert nasjonalbudsjett. 25,8 millioner av dette foreslås til Altinn.

Forutsatt at forslaget blir vedtatt av Stortinget, er dette gode nyheter for Digitaliseringsdirektoratet og Altinn.

Økt finansiering til forvaltning og Tjenester 3.0

Forslaget på revidert nasjonalbudsjett sikrer direktoratet som forvalter av Altinn-løsningen en grunnleggende finansiering. Bevilgningen til forvaltning og Tjenester 3.0 foreslås økt med 16 millioner kroner. Dette sørger for sikker, stabil og robust drift av dagens løsning. Samtidig blir det mulig å fortsette arbeidet med Altinn Tjenester 3.0 som er en løsning for effektiv og selvbetjent tjenesteutvikling.

-Dette gjør at vi kan fortsette med det samme aktivitetsnivået vi har hatt, og det er gledelig å sikre god fremdrift i arbeidet med Tjenester 3.0, sier direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius.

Koronakrisen ført til større trykk på Altinn

Koronakrisen har medført større trykk på fellesløsningene i Digitaliseringsdirektoratet. Det har kommet ekstraordinære behov for å benytte løsningene i samarbeid med andre. For Altinn vil det si utvikling av nye løsninger og økt beredskap. Her foreslås en økning på 9,8 millioner.