Altinn studio

Mann og kvinne som diskuterer ved en latop. Illustrasjon.

Nytt verktøy for å utvikle digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Kommer i 2019!

Når du bruker Altinn studio får du:

 • Et sikkert, fleksibelt og brukervennlig verktøy for å lage tjenester
 • Nye, moderne og brukervennlige digitale tjenester presentert til dine sluttbrukere
 • Altinns sikre tekniske infrastruktur
 • Selvbetjent utvikling og produksjonssetting
 • Mulighet til å gjenbruke kode, data, funksjonalitet, logikk og dynamikk som andre har delt
 • Mulighet til å gjenbruke ferdige GUI-komponenter som er brukertestet og universelt utformet
 • Et verktøy som tilrettelegger for samarbeid innad og på tvers av organisasjoner
Kvinne som sitter med en laptop og en kaffekopp. Illustrasjon.

Effektiv Digitalisering

Altinn studio er et moderne tjenesteverksted hvor du og dine kollegaer enkelt og effektivt kan lage gode digitale tjenester basert på Altinns sikre infrastruktur. Som tjenesteeier drar du nytte av de tekniske komponentene og koblingene som allerede eksisterer i Altinn. På denne måten kan du effektivt oppnå gode tjenester og store besparelser. Verktøyet legger til rette for gjenbruk og samarbeid mellom tjenesteeiere, og gjør det dermed enklere for andre å gjenbruke funksjonalitet, data eller lignende som andre har delt.

Mann som ser på virtuelle dokumenter. Illustrasjon.

Brukervennlig verktøy for å lage digitale tjenester

Altinn studio gjør det enkelt å lage gode, brukervennlige digitale tjenester. Vi legger til rette for at verktøyet skal kunne brukes både av fagpersoner og utviklere, i ulike faser av tjenesteutviklingen. Her kan du samarbeide med teamet ditt helt fra tidlige ideer, gjennom spesifikasjon og utvikling. Ønsker du det kan du også dele arbeidet med andre organisasjoner som lager tjenester i Altinn studio.

Hvis du trenger å komme i gang med digitaliseringen, men ikke har egne utviklere, er Altinn studio et godt alternativ. Enkle skjemaer og meldinger kan du sette opp uten teknisk spisskompetanse. Altinn studio inneholder alt du trenger for å lage brukervennlige tjenester tilpasset behovene til din brukergruppe, om det er innbyggere eller næringsliv. Bruk de innebygde komponentene som følger alle krav til universell utforming og brukervennlighet, eller lag ditt eget oppsett for publisering på egne nettsider.

Les mer her om hvordan gå frem for å lage brukervennlige tjenester i Guide: Hvordan jobbe brukerorientert?

Mann som hjelpes opp en trapp. Illustrasjon.

Deling og gjenbruk

Gjennom verktøyet får du enkel tilgang til ulike typer ressurser som for eksempel registerdata fra Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Det er enkelt å la seg inspirere og lære av andre, siden du kan se andres tjenester slik de er mot sluttbrukerne, hvilke datakilder de benytter og hvordan den er kodet. Altinn oppfordrer alle til å dele gode ideer, løsninger og maler, men du har full kontroll over egen tjeneste og hvem du ønsker å dele denne med. Sammen kan vi gjøre det enklere å lage helhetlige tjenester på tvers av det offentlige.

Du kan teste ut verktøyet ved å logge deg på altinn.studio. For å logge inn må du først lage en bruker i Github. Se mer om hvordan komme i gang på dokumentasjonssiden til Altinn studio.

Altinn studio er under kontinuerlig utvikling, så det vil være stadige forbedringer med ny funksjonalitet og feilretting.

Altinn studio er tilgjengelig for alle som har åpen kildekode på Altinns Github.

Ønsker du å publisere tjenestene dine på altinn.no eller benytte deg av Altinns infrastruktur? Da trenger du en avtale hos oss. Send en e-post en av våre serviceledere for å diskutere en mulig avtale.

Altinn studio vil over tid erstatte de tidligere verktøyene InfoPath, TUL og SERES domeneklient.

Det vil være mulig å produksjonssette tjenester gjennom Altinn studio fra sommeren 2019. Av erfaring vet vi at det tar lang tid å finne ut av hvordan en ny tjeneste skal være. Derforoppfordrer deg til å allerede nå tenke på hvordan de nye tjenestene skal fungere.

Gamle verktøy vil være tilgjengelige for endringer i eksisterende tjenester frem til 2029.

 • Du kan bidra direkte med kildekode, siden prosjektet ligger åpent tilgjengelig på Github
 • Du kan følge teamet som jobber med utviklingen av tjenester 3.0 og bidra direkte med endringsønsker, feil og spørsmål gjennom backlogen i Github
 • Du kan delta på prosjektets webinarer, som holdes månedlig og blir annonsert fortløpende her på Altinn digitalisering. Se alle arrangementer her
 • Du kan melde deg til noen av prosjektets referansegrupper og delta i brukertest, workshops og løpende avklaringer når teamet jobber med temaer du er interessert i

Prosjektet har månedlige webinarer med status og demo. Disse vil bli annonsert fortløpende her på Altinn digitalisering.  

Du kan følge backlogen til teamet som jobber med utviklingen på Github.

Du kan lese mer her på sidene for teknisk dokumentasjon.

Ønsker du å diskutere en mulig avtale med Altinn, kan du se hvordan i Kom i gang med Altinn.