Velg komponenter etter ditt behov

Vi skreddersyr løsninger etter behov, og er pådriver for nye og innovative offentlige tjenester.

Ved å velge dette produktet får du:

  • Mange muligheter ved å gjenbruke Altinns tekniske komponenter
  • En sikker plattform for offentlig infrastruktur
  • Tilgang til oppdaterte data fra flere registre
  • Mulighet til å dele data og informasjon på tvers av offentlig sektor
  • Dialog med Altinn om muligheter utover standard produktene

Hvordan velge egne komponenter?

Altinn består av et rikt utvalg av tekniske komponenter. Hva du velger å bruke avhenger av hvilken løsning du skal lage. Vi anbefaler at du starter med å definere problemområdet; Hva er det du skal løse, og for hvem? Det kan også være en fordel å ha designet en ønsket brukerreise, og å ha en idé om hvordan dette løses best fra brukerens side.

Neste steg blir å se på hvilke av Altinns komponenter som kan brukes for å utvikle løsningen. Det blir opp til deg, i samarbeid med våre veiledere, å beslutte når det er riktig å bruke Altinn for det spesifikke caset. Det kan også være du vil bruke en kombinasjon av Altinn og egne komponenter og løsninger.

Hvem passer produktet for?

Altinn-plattformen er i kontinuerlig utvikling, og vi ser hele tiden etter nye måter å bruke Altinn på. Vi har flere initiativer for å fremme nye løsninger, og dette er et produkt som passer for deg som vil lage innovative løsninger til innbyggere og næringsliv. Det kan også være løsninger som fremmer samarbeid på tvers i offentlig sektor og gir verdi for flere etater.

Hva er fordelene?

Ved å bruke Altinn kan du dra nytte av og gjenbruke felleskomponenter som allerede er utviklet. Dermed kan du fokusere på de faglige utfordringene i det du skal lage, fremfor å bruke tid og krefter på funksjonalitet som andre har laget før deg. I tillegg gir Altinn muligheter til å samarbeide på tvers av offentlige aktører og privat sektor. Ved å bruke Altinn blir det lettere å nå regjeringens mål om lage flere tjenestekjeder på tvers basert på brukerens livsfaser.

Gjennom Altinn får du tilgang til en robust teknisk infrastruktur. Løsningen har stor kapasitet og kan skaleres ved behov. Vi ivaretar det daglige vedlikeholdet, drift og backup. Altinn har også tilgang til data fra offentlige registre, slik at regjeringens mål om ”once only” blir lettere
å oppnå.

Altinn består av en rekke tekniske komponenter og løsninger:

Altinn Tjenester

Innsendingstjeneste

Meldingstjeneste

Lenketjeneste

Videresendring til DPI

Innsynstjeneste

Samhandlingstjeneste

Digital post til virksomheter

Signering

Betaling

Altinn Integrasjon

Formidlingstjenesten

Splitt av data

Tjenesteeiergrensesnitt

Varsling

Batch

Overføring til tjenesteeier

Overføring fra tjenesteeier

Altinn Autorisasjon

Autorisasjon

Samtykke

Autentisering

Profil

Register

Tjenesteeierstyrt rettighetsregister

I Altinn dokumentasjon kan du lese mer om tekniske detaljer for bruk av Altinn.