data.altinn.no

Tar du i bruk data.altinn.no, kan du lage sanntidsbaserte og API-drevne datadelingstjenester med en sammenstilling av data for spesifikke formål.

Benytter du denne komponenten, kan du:

  • Lage en generisk tjeneste for ulike forretningsområder og brukergrupper
  • Gjenbruke informasjon som det offentlige allerede har
  • Dele informasjon på tvers av flere virksomheter
  • Benytte de forskjellige autorisasjonsmekanismene i Altinn, med Tjenesteeierstyrt rettighetsregister, delegering av roller og rettigheter, og samtykke/fullmakt
  • Tilby sanntidsdata direkte fra kilden

Hva er data.altinn.no?

Data.altinn.no er laget for å kunne forenkle utveksling av informasjon mellom ulike virksomheter og det offentlige, med et formål om å gjenbruke informasjon som det offentlige allerede har. Ved hjelp av autorisasjonsløsningen i Altinn eller hjemmel vil informasjonen kunne hentes direkte fra datakilden.

Når et samtykke er gitt kan det hentes en datapakke som inneholder en sammenstilling av den etterspurte informasjonen fra èn eller flere datakilder. Løsningen henter, setter sammen og minimerer dataene. Informasjonen kan deretter hentes ned. 

Data.altinn.no tilbyr dataminimering og skreddersøm for ulike caser, ved at datasettene kan defineres og eksponeres i mange varianter. Det kan være fra samme kilde, med forskjellige krav til autorisasjon.

Hvem passer løsningen for?

Løsningen passer for deg som har behov for forenkling av prosesser med innhenting av data som det offentlige allerede har, eksempelvis fra Skatteetaten og/eller Brønnøysundregistrene.

I dag gir disse kildene informasjon som blant annet firmaattest, årsregnskap, restanser på skatt og merverdiavgift, og informasjon om eventuell konkurs. Flere kilder er planlagt i tiden fremover.

Dersom din virksomhet har data som dere ønsker skal deles med andre, finner du mer info om dette under "Hvordan komme i gang".

Et eksempel på en tjeneste som er i produksjon, er Brønnøysundregistrene sin tjeneste Bevis. eBevis er laget for å digitalisere anskaffelsesprosessen, hvor offentlige innkjøpere får tilgang til å hente inn definerte sanntidsdata om leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser. Ved hjelp av Altinns samtykkeløsning hentes både åpne og beskyttede data, som sammenstilles til en datapakke som sendes direkte til innkjøpers fagsystem. Innkjøper vil dermed kunne ta stilling til de ulike tilbudene som er mottatt, med bedre systemstøtte og vurdering av sanntidsdata fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten.

Hva er fordelene?

Ved å digitalisere prosessene for innhenting av offentlige data frigjøres ressurser som kan brukes på andre viktige oppgaver.

Partene kan hente de sammensatte datapakkene digitalt, med maskinlesbare datapakker som gir mulighet for gjenbruk av informasjon. Det gjør det lettere for offentlige etater å dele data med hverandre og med private virksomheter. Manuelle arbeidsoppgaver knyttet til innhenting av denne dokumentasjonen faller bort.

Det vil også være vanskeligere å forfalske dataene siden det nå hentes direkte fra kildene. Dermed er man også sikret at det er sanntidsdata med god kvalitet, og mottaker vil bruke mindre tid på kontroll av dokumentene som mottas. Det er kun tilstanden på prosesser som lagres (hvem, hva, når). Signatur legges ved for å kunne verifisere at dataene er uendret.

Data.altinn.no er en skyløsning. Det er en generell datadelingsløsning med et generisk API, hvor all data hentes fra autoritativ kilde hver gang. Autentiseringen skjer med API-key og virksomhetssertifikat, og vil på sikt utvides til å støtte Maskinporten og Altinn-tokens.

Komponenten benytter funksjonalitet som samtykke, tjenesteeierstyrt rettighetsregister, autorisasjon (roller og rettigheter) og definerte datakilder.

Lenker til teknisk dokumentasjon i Altinn Docs:
https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/data.altinn.no/

Lenker til API-dokumentasjon:
https://ebevis.no/

Ønsker din virksomhet å sette opp en tjeneste på datadelingskomponenten data.altinn.no kan du sende oss en e-post til tjenesteeier@altinn.no. Vi ber om at du beskriver hvordan dere ønsker å ta i bruk løsningen, samt hvilke datasett dere har behov for å innhente.

Dersom din virksomhet har et register som dere ønsker skal knyttes til løsningen for å dele de dataene med andre, ber vi også om at samme e-postadresse benyttes, med en beskrivelse av hvilke data dere ønsker å dele og med hvem.  

Tre personer som snakker med en fjerde person ved et bord. Fotografi.

Vi hjelper deg med spørsmål du har om data.altinn.no

 

Ta kontakt med oss:

Send e-post til digitalisering@altinn.nodigitalisering@altinn.no

eller Ring 75 00 62 9975 00 62 99