Automatisk skjemamigrering fra tjenesteutviklingsløsningen (TUL) til PROD

Endring i rutiner for produksjonsetting av skjema og kodelister gjeldende fra 19. april 2023


Fra 19. april vil det åpnes for migrering av skjematjenester og kodelister fra tjenesteutviklerløsningen (TUL) direkte til produksjon.  Tjenesteutvikler vil nå kunne migrere selv og det vil ikke lengre være behov for å sende inn et bestillingsskjema.  Det er gjort noen mindre endringer i TUL slik at tjenesteutvikler må legge inn gyldighetsdato.  Gyldighetsdato er dato for når skjematjenesten skal være tilgjengelig i Altinnportalen.  Dette er et obligatorisk felt og må oppgis før OK-knappen blir tilgjengelig.  Se skjermbildet under.

Kodelister

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å sette en gyldighetsdato på kodelister og kodelisten vil være tilgjengelig umiddelbart etter migrering.  Om etaten har et skjema som er avhengig av en ny versjon av en kodeliste og skjematjenesten har gyldighetsdato frem i tid, må kodelisten manuelt migreres på samme tid som gyldighetsdato er satt for skjematjenesten. 

Forøvrig er det ingen endringer i prosessen.  Skjematjenestene må følge ordinært løp og må ha vært migrert til TT02 før migrering til produksjon kan utføres.  Det er viktig at tjenestene testes like grundig som tidligere i TT02 før produksjonsetting.  Vi vil evaluere prosessen kontinuerlig for å sikre god kvalitet og stabilitet i Altinn.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med Altinn servicedesk.