Hvordan styres Altinn?

I dag består Altinn-samarbeidet av mer enn 50 offentlige virksomheter. For å dekke alle behovene i Altinn-samarbeidet, har vi en styringsmodell der virksomhetene som deltar i arbeidet og som benytter Altinn også deltar i beslutningene. Dette kan være strategisk retning, veivalg og prioriteringer som gjøres.


Styringsrådet

Styringsrådet består av faste representanter for de største tjenesteeierne, og noen valgte representater for de øvrige tjenesteeierne.

Styringsrådet har flere faste faglige arbeidsgrupper som de kan benytte for råd og utgreiing. De setter også opp prosjektgrupper ved behov.

Faste arbeidsgrupper

  • Strategi og portefølje
    Jobber frem alle overordnede og strategiske viktige saker som utredninger, strategier og prioriteringer i porteføljen.
  • Arkitektur og videreutvikling
    Vurderer konsept- og løsningsvalg i større videreutviklingstiltak og endringer opp mot gjeldende strategier, målbilder og andre føringer.
  • Tjenesteoppfølging
    Sikrer god dialog og en helhetlig forvaltning løpende.

 

Oversikt over medlemmene i styringsrådet finner du på dokumentområdet for Altinn-samarbeidet (krever innlogging).

Referater og sakspapirer dra styringsråd og arbeidsgrupper finner du på dokumentområdet for Altinn-samarbeidet (krever innlogging).