Hva er Altinn?

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.


Altinn videreutvikles, driftes og forvaltes av Altinn-samarbeidet, som består av en rekke offentlige etater. Digitaliseringsdirektoratet forvalter den tekniske løsningen på vegne av dette samarbeidet, og avgjør hvordan den tekniske løsningen skal videreutvikles.

I dag er Altinn en veletablert og omfattende plattform, og er i sterk vekst når det gjelder datavolumer, tilknyttede offentlige virksomheter og antallet elektroniske sluttbrukertjenester. Altinn-løsningen blir også stadig videreutviklet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet og ny funksjonalitet. 

Altinn inneholder også svært mye nyttig informasjon for gründere og små/mellomstore bedrifter under Starte og drive bedrift på Altinn.no. Her finnes også oversikt over alle statlige støtteordninger til næringslivet.

Bruken av Altinn

Over 4 millioner privatpersoner har en innboks (inkludert «arkiv») i Altinn gjennom fødselsnummeret sitt. Og over 1 million virksomheter er registrert som brukere gjennom et organisasjonsnummer. Fra oppstarten i 2003 og fram til oktober 2016 er det sendt inn ca. 141 millioner skjemasett gjennom Altinn og det er sendt ut ca. 150 millioner dokumenter og vedtak fra forvaltningen til brukerne. Dette har ført til innsparinger i milliardklassen for både det offentlige og næringslivet.

Bruken av tjenestene i Altinn øker stadig. Bare i 2015 var det en økning på over 30 prosent, blant annet grunnet innføringen av A-ordningen. Antall meldinger sendt fra etater og kommuner til brukernes innboks i Altinn økte med 37 prosent i 2015 mens tallet på meldinger fra kommunene ble firedoblet.