Webinar - Helhetlig tilgangsstyring (HELT)

15. oktober 2019

Prosjektet Helhetlig tilgangsstyring (HELT) vil gjøre det mulig å lage neste generasjons digitale tjenester ved at vi videreutvikler Altinns autorisasjonskomponent til å bli et autorisasjonsnav for offentlige etater og virksomheter. Gjennom å etablere en fullmakts- og samtykkeløsning legger vi også til rette for sikker deling av data og tilgang til digitale tjenester – både for innbygger og næringsliv. Prosjektet skal også forenkle tilgangsstyringen for næringsdrivende. Er du nysgjerrig på hvor langt vi har kommet? Bli med på vårt neste webinar!

Agenda:

Åpning av møte og introduksjon v/Siv Aglen

  • Hva er Altinn Autorisasjon
  • Hva er HELT/Fufinn
  • Begrepsmodell og arkitektur
  • Hvilke autorisasjonsprodukt finnes


Demo av ny funksjonalitet v/Hanne Saltnes

  • Hovedadministrator
  • Be om rettighet


Eventuelle spørsmål og avslutning av møte

  • Info om neste autorisasjons-webinar

 

Her finner du webinaret

Til info:

Erfaring viser at Chrome ikke fungerer optimalt ved bruk av ClickMeeting, så anbefalingen er å bruke en annen nettleser.