Innovation@altinn webinar

Hvordan arbeide med mission-orientert innovasjon

11. desember 2020

Bli med oss og få innsikt i hvordan Norges Digitaliseringsdirektorat og Sveriges innovasjonsmyndighet, Vinnova, utforsker en mission-orientert måte å arbeide på.

Dette webinaret setter søkelys på hvordan du jobber med mission-orientert innovasjon.

Agenda: 

12:00 – 12:03 Velkommen og introduksjon av talerne (Dirk Lammering)  

12:03 – 12:20 Hvordan Digitaliseringsdirektoratet støtter mission-orienterte aktiviteter gjennom StimuLab og satsningen på livshendelser (Ellen Strålberg)   

12:20 – 12:50 Hvordan arbeider Vinnova med mission-orientert innovasjon (Dan Hill)  

12:50 – 13:00 Q&A / Diskusjon – Wrap up (Petra Nilsson-Andersen)  

Se mer info og meld deg på via meetup.