Digital Assistent - Faglig workshop 3 - Tema: Semantikk

13. april 2021

Velkommen til faglig workshop rundt hvordan vi skal få til digitale assistent(er) på et semantisk plan.

Vi skal i denne sesjonen få innspill på hvordan vi skal få til digitale assistenter- hva er mulighetene og hva er utfordringene for å få til denne funksjonaliteten semantisk.

Vi har laget noen konkrete forslag på hva en digital assistent kan være og dette vil skape grunnlaget for diskusjonene, men vi ønsker at det kommer relevante innspill også utenfor de konkrete forslagene.

Et sentralt spørsmål vi ønsker å drøfte i denne workshopen vil være:
Hvordan sikre at vi har et klart språk som treffer innbygger, begrepssamordning på tvers av domener og felles begrepskatalog?

Agenda

  • Introduksjon av digital assistent konsepter og innsiktrapport
  • Gruppediskusjon
  • Presentasjon fra gruppene
  • Plenumsdiskusjon

Meld deg på her. Lenke til arrangementet får du ved påmelding.