Brukerrådet 2021

28. september 2021

Brukerrådet avholdes 28. og 29. september som et heldigitalt forum. Årets tema er «Fellesløsninger for en enklere digital hverdag».

De nasjonale fellesløsningene er viktige byggeklosser i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester og realisere livshendelsene i den nasjonale digitaliseringsstrategien.

Brukerrådet ser nærmere på hvordan ID-porten, Altinn og andre fellesløsninger kan berike de sammenhengende tjenestene, bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping. Alt for å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere hverdag.

Her finner du mer informasjon om program og påmelding til konferansen.