Teams-møte

Altinn-kaffe

20.
jan.
  • Start: 09.30
  • Slutt: 10.00
20.
jan.
  • Start: 09.30
  • Slutt: 10.00

Du er herved invitert til ukentlig å ta en kaffekopp sammen med oss i Altinn 3, der vi forteller om ulike tema som er relevant for deres bruk av den nye løsningen.

Bli med på Altinn-kaffe torsdager mellom klokken 9.30 til 10.00.

I partallsuker vil møtet være en gjennomgang av status og planer. I oddetallsuker vil vi ta opp ulike temaer. Disse vil vi annonsere ved å oppdatere innkallingen for de aktuelle møtene.

Det er alltid åpent for å stille spørsmål og komme med kommentarer (muntlig hvis vi er få deltakere – skriftlig hvis vi blir mange).

Bli med i Teams-møte.