Altinn-kaffe

07. oktober 2021

Du er herved invitert til ukentlig å ta en kaffekopp sammen med oss i Altinn 3, der vi forteller om ulike tema som er relevant for deres bruk av den nye løsningen.

Denne høsten blir Altinn-kaffe på torsdager istedenfor onsdager, men vi håper flest mulig av dere blir med likevel. I partallsuker vil møtet være en gjennomgang av status og planer. I oddetallsuker vil vi ta opp ulike temaer. Disse vil vi annonsere ved å oppdatere innkallingen for de aktuelle møtene.

Det er alltid åpent for å stille spørsmål og komme med kommentarer (muntlig hvis vi er få deltakere – skriftlig hvis vi blir mange).

Bli med i Teams-møte.