Altinn-kaffe

23. juni 2022

Dette blir siste Altinn-kaffe før sommeren. NB: Flyttet fra 16. til 23. juni.

Bli med på Altinn-kaffe torsdag 23. juni klokken 9.30-11.00

Det er alltid åpent for å stille spørsmål og komme med kommentarer (muntlig hvis vi er få deltakere – skriftlig hvis vi blir mange).

Tentativ agenda

Introduksjon

Erfaringer fra en tjenesteeier

Funksjonelle presentasjoner

Nye komponenter
• Sammensatt skala (Likert)
• Kartkomponent
• Progresjon
• Infopanel
• Infobox
• Print knapp
• Vedlegg i repeterende grupper

Anonyme brukere og veileder

Feide pålogging og anonymisert innsending
Utvidet språkfunksjonalitet, samisk
Endring på håndtering av obligatoriske felt
Valideringer
WCAG endringer

Tekniske endringer


• .Net 6
• Splitting av repos

Eksterne bidrag

Annet


• Nytt designsystem
• Autorisasjon og Altinn 3, hvor er vi?
• Data.altinn.no og Altinn 3, en oppdatering
• Status på oppsummering, kvittering og PDF
• Signatur og bekreftelser
• Oppsummering av Hackathon i Juni
• Schrems, ROS og DPIA, siste oppdatering før sommeren
• Hvem og hva jobber vi med utenfor Altinn Studio?

Hva skjer i sommer og veikart etter sommeren

Bli med i Teams-møte.