Tjenestekalender og masterplan

I releaseoversikten (masterplan) kan du se når det kommer ut nye versjoner av Altinn og hvilken versjon som ligger ute i ulike testmiljøer. Tjenestekalenderen viser hvilke tjenester som er i produksjon og hvilke tjenester som er planlagt produksjonssatt i Altinn.


Releaseoversikt (masterplan)

Masterplanen gir en oversikt over hvilke versjoner som til enhver tid skal være i de ulike testmiljøene i Altinn, og når disse versjonene skal ut i produksjonsmiljøet.

Se masterplanen (krever innlogging) 

 

Tjenestekalender

Tjenestekalenderen viser en komplett oversikt over alle tjenester som finnes i produksjon i Altinn samt tjenester som er planlagt produksjonssatt i Altinn. Her kan du som tjenesteeier legge inn informasjon når en tjeneste skal produksjonssettes, samt andre viktige frister og datoer for tjenestene dine. Dette gjør at vi i Altinn kan ta hensyn til særlige frister når endringer og vedlikehold skal planlegges i Altinn

Se tjenestekalenderen (krever innlogging)