Tjenestekalender og masterplan

I releaseoversikten (masterplan) kan du se når det kommer ut nye versjoner av Altinn, og hvilken versjon som ligger ute i ulike testmiljøer. Hvilke tjenester som er i produksjon og hvilke tjenester som er planlagt produksjonssatt i Altinn, finner du i tjenestekalenderen.


Releaseoversikt (masterplan)

Masterplanen gir en oversikt over hvilke versjoner som til enhver tid skal være i de ulike testmiljøene i Altinn, og når disse skal ut i produksjonsmiljøet.

Se masterplanen (krever innlogging) 

 

Tjenestekalender

Tjenestekalenderen viser en komplett oversikt over alle tjenester som finnes i produksjon i Altinn, samt tjenester som er planlagt produksjonssatt. Her kan du som tjenesteeier legge inn informasjon når en tjeneste skal produksjonssettes, og se andre viktige frister og datoer for tjenestene dine. Dette gjør at vi kan ta hensyn til særlige frister når endringer og vedlikehold planlegges i Altinn

Se tjenestekalenderen (krever innlogging)