Releaser i Altinn

Både masterplan og tjenestekalender er nå utfaset og vil ikke lenger bli oppdatert. Masterplan er erstattet av en releaseoversikt og ny endringskalender. I releaseoversikten kan du se når det kommer ut nye versjoner av Altinn. Planlagte og gjennomførte aktiviteter i Produksjonsmiljø (Produksjonsendringer) registreres fra nå av i endringskalenderen. Hvilke tjenester som er i produksjon for din etat kan du nå finne på din etat sitt dashboard (https://www.altinndigital.no/oversikt/) etter innlogging. I dashboardet kan du også bestille produksjonssetting av tjenester.


Releaseoversikt/produksjonssettinger i Altinn

Denne oversikten viser når de ulike releaser skal ut til testmiljøet TT02 i Altinn, og når disse skal ut i produksjonsmiljøet. I tillegg innholder planen datoer for Feature Freeze og Code Freeze. Denne oversikten erstatter masterplanen som ikke lenger er i bruk.

Se produksjonssettinger i Altinn (releaseoversikt)

Endringskalender

Deler av Masterplan som nå er faset ut er flyttet over i Endringskalender i Confluence.

Planlagte og gjennomførte aktiviteter i Produksjonsmiljø (Produksjonsendringer) registreres fra nå i Endringskalender. Dette er det samme som man i Tfs registrerer som "Produksjonsendring", og som normalt behandles i (Produksjon)Cab for koordinering/schedulering.

Tjenesteoversikt

Tjenestekalenderen er erstattet med en egen tjenesteoversikt for hver tjenesteeier. Denne oversikten viser alle tjenestene til en tjenesteeier og fra denne oversikten bestiller du også produksjonssetting av nye og eksisterende tjenester. 

Se tjenesteoversikt (krever innlogging)