Selvbetjening


Har du og din etat tatt i bruk Altinn kan du ha dialog med oss i selvbetjeningsportalen (krever innlogging).

Her er hva du kan gjøre i portalen:

  • Melde fra om endringer du ønsker vi gjør i Altinn-løsningen
  • Si ifra om feil du har oppdaget
  • Stille spørsmål til våre rådgivere
  • Bestille tilganger til systemer

I portalen har du oversikt over innmeldte saker og status på sakene dine.