Selvbetjening


Har du og din etat tatt i bruk Altinn? Da kan du ha dialog med oss i selvbetjeningsportalen (krever innlogging).

Dette kan du gjøre i portalen:

  • Melde fra om endringer du ønsker i Altinn-løsningen
  • Si ifra om feil du har oppdaget
  • Stille spørsmål til rådgiverne våre
  • Bestille tilganger til systemer

I portalen ser du oversikt over innmeldte saker, og hva som er status på sakene dine.