Datasystemer med integrasjon


Denne oversikten viser deg hvilke datasystemer (fagsystemer) som har utviklet, eller er i ferd med å utvikle integrasjon mot Altinn.

Ta kontakt med den enkelte systemleverandør for detaljer. Er ikke din leverandør inkludert i listen? Kontakt leverandøren for å be om status på når en integrasjon foreligger.

Datasystemer som har utviklet grensesnitt mot Altinn og tilgjengeliggjort programvaren for sine kunder:

Datasystemleverandører som planlegger å utvikle grensesnitt mot Altinn:

  • CSC Solutions - www.csc.com/no
  • Regnskaps- og bedriftssystemer
  • Standard ERP
  • Transpario
  • Regnskaps- og bedriftssystemer

Listen oppdateres løpende når nye leverandører utvikler integrasjon mot Altinn.