Nyhet

Ny mulighet for meldinger med taushetsbelagt informasjon

Altinn-plattformen er tilrettelagt for at offentlige etater skal kunne sende meldinger med taushetsbelagt informasjon til både virksomheter og privatpersoner.

For taushetsbelagt informasjon i meldinger til virksomheter har det vært utfordringer at noen roller har hatt alle tilganger for virksomheten. Dermed også tilgang til meldinger med taushetsbelagt informasjon.

Se tidligere sak om taushetsbelagt innhold.

Taushetsbelagt informasjon for virksomheter

For virksomheter som mottar taushetsbelagt informasjon er det nå mulig å opprette tjenester som ikke er tilgjengelig for noen i virksomheten før det er gjort konkrete delegeringer på tjenesten. Det vil si at disse først blir tilgjengelig når det delegeres roller til som er opprettet for å brukes på taushetsbelagte tjenester.

Foreløpig finnes det fire roller som er opprettet for å brukes på tjenester som er taushetsbelagt:

  • Taushetsbelagt post fra kommunen
  • Taushetsbelagt post – helse, sosial og omsorg
  • Taushetsbelagt post – oppvekst og utdanning
  • Taushetsbelagt post – administrasjon

Rollen Hovedadministrator i en virksomhet anbefales å delegere tjenesterettigheter på taushetsbelagte tjenester eller en eller flere sensitive roller til et lite utvalg personer i virksomheten som tar imot meldinger. Disse kan igjen bruke Del og gi tilgang i innboks og sende meldingen til rette vedkommende i virksomheten.

Avsender av meldinger som inneholder taushetsbelagt informasjon må formulere seg så det er mulig for virksomheten å identifisere og sikre seg at man finner riktig mottaker av meldingen.

For privatpersoner

For at privatpersoner skal motta taushetsbelagt informasjon, må tjenesten benytte rollekrav Privatperson. Det vil si at det er mottaker av meldingen som har tilgang til å lese den. Dersom andre har tilgang til å lese den samme meldingen har disse fått delegert tjenesterettighet til sin innboks.