Helhetlig tilgangsstyring (HELT)

27. november 2019

Prosjektet Helhetlig tilgangsstyring (HELT) vil gjøre det mulig å lage neste generasjons digitale tjenester ved at vi videreutvikler Altinns autorisasjonskomponent til å bli et autorisasjonsnav for offentlige etater og virksomheter. Gjennom å etablere en fullmakts- og samtykkeløsning legger vi også til rette for sikker deling av data og tilgang til digitale tjenester – både for innbygger og næringsliv. Prosjektet skal også forenkle tilgangsstyringen for næringsdrivende. Er du nysgjerrig på hvor langt vi har kommet? Bli med på vårt neste webinar!

Agenda

  • Tilgangsstyring til offentlige API - en felles tjeneste fra Maskinporten og Altinn autorisasjon
  • Videreutvikling og forbedring av fullmakts- og samtykkeløsning - nye bruksområder for tjenesteeiere og deres samarbeidspartnere
  • Forenklet tilgangsstyring i Altinn

Her finner du webinaret: https://brreg.clickmeeting.com/webinarautorisasjon-2


NB: Erfaring viser at Chrome ikke fungerer optimalt ved bruk av ClickMeeting. Vi anbefaler derfor å bruke en annen nettleser.