Hvordan spå og planlegge for fremtiden?

27. februar 2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Sannergata 2, Oslo

I samarbeid med NAV prøver vi å spå om hvordan omverden vil se ut fram mot 2030.

Innovation@altinn er et fellesskap der deltakere stimuleres til idéutvikling og til å ta idéene videre mot løsninger som er klare til å implementeres. Vår ambisjon er å gjennomføre aktiviteter som samler innovasjonsmiljøer hos tjenesteeiere og teknologiaktører i markedet. Vi har utfordret tjenesteeierne til selv å komme opp med aktuelle arrangementer, og NAV er først ut med et seminar hvor vi prøver å spå om fremtiden: Hvordan vil vår omverden se ut fram mot 2030?

Utgangspunktet er NAVs omverdensanalyse som nylig ble publisert. Her fremheves tre trender som vil påvirke arbeidet til NAV fram mot 2030: Det vil komme nye forventninger og muligheter når det gjelder NAVs tjenestetilbud, folk flytter og eldes, og det blir raskere omstillingstakt.

Å spå fremtiden er en vanskelig øvelse, men en ting vi tør å påstå med relativt stor sikkerhet er at behovet for samhandling på tvers av fagmiljøer, sektorer og aktører ikke blir mindre i framtiden.

Seminaret består av presentasjoner, workshop, og avsluttes med innovasjonspub. Påmelding og oppdateringer om program finner du på Meetup

Vi oppfordrer også flere til å bli med i innovasjonsfelleskapet! Les mer på Innovation@altinn